UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekat: Osnaživanje državnih organa za uspostavljanja dugoročne strategije za mobilizaciju investicija u energetski efikasno renoviranje javnih zgrada – EmBuild

EmBuild_logo

EmBuild Projekat je osmišljen tako da osnaži državne organe, na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, u formulisanju strategije renoviranja u građevinskom sektoru radi postizanja suštinske obnove i olakšavanja ubrzanog renoviranja.

40% od ukupne potrošnje energije i 36% emisije CO2 u Evropskoj uniji nastaju u privatnim i javnim zgradama. Ako EU želi da ostvari svoje energetske i klimatske ciljeve, naši privatni, javni i industrijski objekti moraju da troše manje energije. Javni sektor bi trebalo da bude pionir i poredvodi u postizanju energetski efikasnih zgrada.

Projekat će se sprovoditi u odabranim opštinama i jedinicama lokalne samouprave u Nemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj i Rumuniji. Projekat međutim, ne namerava da se zaustavi samo na početnoj ciljnoj grupi, već namerava da dopre do mnogo širh društvenih krugova primenom niza metoda za informisanje i podizanje svesti o ovoj značajnoj temi. Zvanični početak projekta je 1. mart 2016. godine i trajaće narednih 30 meseci.

EmBuild koordinator projekta je Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Nemačka, a izvršni partneri su: Tehnički Univerzitet u Minhenu (TUM) – Nemačka, Energie & Umveltzentrum Allgau (Eza!) – Nemačka, Hrvatska Regionalna agencija za energiju – REGEA, BPIE – Belgija, Centar za energetsku efikasnost (EnEffect) – Bugarska, Univerzitet u Beogradu (Arhitektonski fakultet, Elektrotehnički fakultet i Mašinski fakultet), KSSENA – Slovenija, Agencije za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju AE3R Ploiesti- Prahova – Rumunija i NALAS – Makedonija.

Ispred Univerziteta u Beogradu, koordinator projekta za Srbiju je prof. dr Milica Jovanović Popović sa Arhitektonskog fakulteta.

http://embuild.eu/

Horizon_2020_Logo

Ovaj projekat se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 (call EE-07-2015) pod ugovorom broj 695169.