UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Održane izložba i prezentacija završnih radova studenata Master akademskih studija Integralni urbanizam u Pančevu

Izložba radova sa predmeta MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat, hol Gradske uprave grada Pančeva, Pančevo

Predmeti:
Kurs MASU M4.2. – Master teza 2015/16
Kurs MASU M4.3. – Master projekat 2015/16

U četvrtak, 07. jula 2016. godine, u 12.00 časova u holu Gradske uprave grada Pančeva, otvorena je izložba i održana prezentacija završnih radova studenata Master akademskih studija Integralni urbanizam 2015/16 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji su nastali u okviru saradnje Grada Pančeva i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Otvaranju izložbe i prezentaciji radova su prisustvovali gradonačelnik i predstavnici gradske uprave, javnih i javno-komunalnih preduzeća i Privrednog saveta Pančeva, Inženjerske komore Srbije i Urbanističkog zavoda Beograda sa kojima su studenti tokom semestra imali prilike da sarađuju, kao i zainteresovani građani.


Povezani tekstovi:
Otvaranje izložbe i prezentacija završnih radova studenata MASU u holu Gradske uprave grada Pančeva
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2 – 2015/16
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2


2016_MASU-M4-2-M4-3_izlozba_Pancevo_02

2016_MASU-M4-2-M4-3_izlozba_Pancevo_03

Otvaranje izložbe i prezentacija radova sa predmeta MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat, hol Gradske uprave grada Pančeva, Pančevo | na slikama: gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, doc. dr Danijela Milovanović Rodić, doc. dr Ratka Čolić

Izložbu je otvorio gradonačelnik grada Pančeva Saša Pavlov koji je izrazio želju da se u narednom periodu organizuje diskusija iznetih ideja i rešenja, radi razmatranja načina njihovog uključivanja u planove razvoja Grada. Nakon toga su mentori predstavili proces rada na Master radovima, kao i značaj i uticaj saradnje sa gradom Pančevom za edukaciju ovogodišnje generacije urbanista. U nastavku su svi studenti predstavili svoje radove. Izložba je trajala od 07 do 15. jula 2016. godine.

2016_MASU-M4-2-M4-3_izlozba_Pancevo_04

Otvaranje izložbe i prezentacija radova sa predmeta MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat, hol Gradske uprave grada Pančeva, Pančevo

Na sledećem linku je objavljena vest o otvaranju izložbe na RTV Pančevo:
http://rtvpancevo.rs/Vesti/Naslovna/studentska-reenja-za-panevake-probleme.html

Pripremanje i otvaranje izložbe snimio je i student Bogdan Nikoličić: