UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_On-Architecture_Micro-Macro

lV međunarodna konferencija sa pratećom izložbom radova o arhitekturi (multidisciplinarni događaj)

O ARHITEKTURI: SKALA DIZAJNA – OD MIKRO DO MAKRO
ON ARCHITECTURE: SCALE DESIGN – FROM MICRO TO MACRO

01-02. decembar 2016. #konferencija
01-15. decembar 2016. #izložba
Srpska akademija nauka i umetnosti
Galerija nauke i tehnologije, Đure Jakšića 2, Beograd

Živimo u doba turbulentne urbanizacije, bez presedana u dosadašnjem razvoju. Kako ćemo kontrolisati tempo urbanog rasta, kako kreirati arhitekturu i ostvariti mesto za dobar život kao i kontrolu okruženja je jedan od izazova koji će definisati 21. vek. Takođe, to je prilika da se kreira životni prostor koji je pametniji, efikasniji, više održiv, jednak i sigurniji. Dizajn u skali od mikro do makro je ključ za unapređenje i kvalitet gradskog i životnog prostora.

Teme ove konferencije i izložbe promovišu kvalitetan dizajn u skali mikro – makro koji unapređuje život stanovnika grada ali i posetilaca, kao privlačno mesto za život. Kreirati kvalitetan dizajn, koji je značajan i za individualni život stanovnika u mikro skali značenja – nameštaj, kuća – enterijer i eksterijer , okruženje, ali i dizajn u široj makro skali koji ističe prednosti grada i potencijala za atraktivniji biznis, kvalifikovanu radnu snagu, privlačenje studenata, turističkog potencijala i događaja šireg značaja. Rečju, uzbudljiv vibrantan grad, koji nudi saznanja o novim trendovima u umetnosti, muzici i dizajnu.


Povezani tekstovi:
Konkurs: takmičarska izložba “Skala dizajna – Od Mikro do Makro”
Konferencija i izložba: O arhitekturi – Obnoviti gradove obnovom arhitekture
Konferencija i izložba: ON ARCHITECTURE – REWORKING
Predavanja i radionice: ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE
Konferencija i izložba: ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE
Radionica: Parametarski dizajn – uvod u GRASSHOPPER


Poziv za učešće je upućen istraživačima i profesionalcima iz oblasti arhitekture, enterijera, dizajna, umetnosti, tehnologije, fotografije. Pozivamo vas da prijavite originalne radove – tekstove za konferenciju i radove za izložbu na teme (ali ne i ograničeno samo na njih):

Prema skali – dizajn mikro i makro
Mikro: arhitektura, enterijer, dizajn nameštaja – kućnog i uličnog
Makro: javni prostor, urbani dizajn, pametan smart dizajn,

Prema temi
• Novomedijski pristup – novi materijali i dizajn
• Kulturni identitet i tradicija kao inspiracija za dizajn
• Dizajn korisnika – “demokratizacija dizajna” kroz masovnu upotrebu
• Personalizacija prostora dizajnom
• Dizajn kao briga za socijalno ugrožene i neuređena mesta
• Humani dizajn

Naučni odbor
Prof Branislav Mitrović, Arhitektonski fakutet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof Rachel Armstrong, Professor of Experimental Architecture at Newcastle University, Velika Britanija
Prof Branko Kolarević, Professor of Architecture at the University of Calgary Faculty of Environmental Design, Kanada
Dr Anastasios Tellios, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Grčka
Vera Parlać, Assistant Professor of Architecture at the University of Calgary, Kanada
Prof Ružica Bogdanović, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakutet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof Stanko Gaković, The Art Institute of Houston, SAD
Dr Jelena Guga, nezavisni istraživač, Srbija
Ass. Prof. Dijana Milašinović Marić, Faculty of Techical Sciences, Kosovska Mitrovica
Prof. Joris Scheers, Vice President ECTP-CEU, Visiting Professor KU Leuven University, Belgija
Dr Carmelo Zappulla, External Reference Architects, Španija
Arh. Wilfried van Winden, WAM architecten, Holandija
Arh. Andrea Graziano, Co-de-iT, Italija

Koncept konferencije: Prof Ružica Bogdanović
Selektor izložbe: Prof Stanko Gaković, The Art Institute of Houston, SAD
Međunarodni kontakt: Prof Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakutet, Univerzitet u Beogradu
Dr Jelena Guga, nezavisni istraživač, Srbija
Realizacija: STRAND – Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice www.strand.rs
Informacije: abstrakte i upite možete poslati na email adresu info@strand.rs

PRVI POZIV ZA KONFERENCIJU

Registracija
Registracija za konferenciju do 01. oktobra 2016. godine iznosi 120 evra u dinarskoj vrednosti odnosno posle 01. oktobra iznosi 170 evra u dinarskoj vrednosti. Registracija tokom konferecije nije predviđena.

Važni datumi
30. maj 2016. – Rok za predaju apstrakta (250-300 reči)
30. jun 2016. – Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakta
15. septembar 2016. – Rok za prijavu rada za izložbu
30. septembar 2016. – Rok za predaju finalnog rada za Konferenciju i rok za obaveštenje o prihvatanju rada za izložbu
15. novembar 2016. – Predaja finalnih radova za izložbu

http://www.strand.rs/micromacro