UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Marijana Paunović, dipl.keramičar

02/03/2016

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom „Geometrijski prostorni modeli i postupci konstruisanja anamorfoza sa primenom u vizuelnim umetnostima” Marijane Paunović, dipl.keramičara, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Geometrijski prostorni modeli i postupci konstruisanja anamorfoza sa primenom u vizuelnim umetnostima” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Geometrijski prostorni modeli i postupci konstruisanja anamorfoza sa primenom u vizuelnim umetnostima”