УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

02/03/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом „Геометријски просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима” Маријане Пауновић, дипл.керамичара, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: “Геометријски просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: “Геометријски просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима”