UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Radi  pospešivanja saradnje između fakulteta u regionu odlučeno je da se najbolji studenti nagrade besplatnim učešćem u radionicama! Prijave za besplatno učešće u radionicima slati do 25. 03. 2016!!!

2016_eCAADe_Keynote

Block Research Group – Kameni svod u parku Martin Luther King Jr., Ostin, Teksas | Foto © Block Research Group

4. međunarodna regionalna konferencija eCAADe sa temom Između modela proračuna i kapaciteta performansi održaće se 19-20. maja 2016. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Tokom dvodnevne konferencije odvijaće se dve radionice koje će za rezultat imati arhitektonske modele proizvedene putem parametarskog modelovanja i robotizovane proizvodnje.

Prijava učešća na konferenciji i radionicama je u toku i traje do 12. aprila 2016. godine.

Konferencija

Savremeni problemi u arhitekturi nalaze se između dizajniranja složenih oblika, povećanja kapaciteta performansi zgrada i efikasnosti pristupa proizvodnji. Novo pitanje drugog digitalnog zaokreta u arhitekturi leži u opipljivim odnosima proizvodnje, kompjuterskog dizajna i kapaciteta performansi zgrada.

Cilj 4. eCAADe međunarodne regionalne konferencije je da promoviše vezu i razmenu ideja između vodećih stručnjaka u polju digitalnih tehnika primenjenih na arhitekturu i istraživačkih grupa zainteresovanih za odnos između dizajna zasnovanog na performansama, procesu proizvodnje i dizajnu naprednih materijala. Konferencija će biti mesto testiranja i razmatranja novih ideja i pristupa u vezi sa ovom temom.

Glavne teme konferencije su:
• Dizajn putem proračuna
• Istraživanje materijala i digitalne proizvodnje
• Prilagodljiva arhitektura i dinamika izgradnje
• Dizajn zasnovan na performansama
• Arhitektonska geometrija
• Biomimetika i arhitektura
• Proceduralno modelovanje i pametni gradovi
• Obrazovanje u oblasti dizajna
• Teorija dizajna i digitalne arhitekture

Radionica 1

2016_eCAADe_W1

Dizajn zasnovan na ekološkim performansama i robotizovana proizvodnja

Ova radionica prvenstveno istražuje integrisan pristup generativno-performativnom dizajnu i strategijama proizvodnje uz pomoć industrijskih robota. Kriterijum ekoloških performansi kao što su solarno zračenje, osenčenost, toplotni komfor ili uticaj vetra biće korišćeni kao parametri za proces optimizacije parametarskog dizajna konstrukcije koja će dalje biti pripremljena za robotizovanu proizvodnju.

Geometrijska svojstva strukture kao i izbor materijala u velikoj meri utiču na ukupan proces proizvodnje i biće razmatrani u svim fazama dizajna. Cilj radionice je da učesnicima pruži iskustvo iz prve ruke integrisanog procesa dizajna zajedno sa robotizovanom proizvodnjom. Tokom dvodnevne radionice učesnici će dizajnirati i proizvesti geometrijski složen arhitektonski prototip u punoj razmeri upotrebom Rhino i Grasshopper okruženja za parametarsko modelovanje, alatki za simulaciju performansi i industrijskog robota ABB IRB 140.

Tutori: Mirko Raković, Marko Jovanović, Ivana Bajšanski, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Broj učesnika: max 18

Radionica 2

2016_eCAADe_W2

Dizajn zasnovan na optimizaciji strukturalnih performansi

Radionica će se fokusirati na dizajn zasnovan na strukturalnim performansama i proizvodnji složenih konstrukcija od planarnih pločastih elemenata. Različite procedure geometrijske i strukturne optimizacije biće razmatrane i istražene kako bi se postigla i pokazala veza između ponašanja konstrukcije, strategija nalaženja formi i dizajna sa naprednim materijalima. Koristiće se okruženje za parametarski dizajn (Rhinoceros +Grasshoper) zajedno sa najnaprednijim alatkama za panelizaciju površina kao što je EvoluteTools ili tehnike stvaranja formi zasnovanih na strukturi (kao što je RhinoVault).

Učesnici će prvo istraživati koncept samonosećih i zategnutih konstrukcija koje koriste strukturnu stabilnost kao glavni kriterijum performansi. Zatim će biti predstavljeni dodatni parametri u procesu generisanja forme, kao što su algoritmi teselacije i planarizacije. Očekivan rezultat radionice je model – dizajniran, proizveden i sastavljen kako bi potvrdio stabilnost u realnosti.

Tutori: Bojan Tepavčević, Dejan Mitov, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Broj učesnika: max 18

Sve informacije o konferenciji i radionicama možete pogledati ovde:
Between Computational Models and Performative Capacities