UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Inicijalna objava

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2

Predmet:
OASA-12080 – Geometrija oblika 2
IASA-12080 – Geometrija oblika 2

A) Studenti generacije 2015, u školskoj 2015/2016. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 2 po kurikulumu važećem za školsku 2015/2016. godinu (obavezno pročitati Kurikulum – postavljen na veb-stranici predmeta, kao i Protokol rada na predmetu – postavljen na studentskom veb-portalu)

NASTAVA iz predmeta (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • sredom, od 16.00-19.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti OASA (trogodišnjeg studijskog programa) – sa brojevima indeksa od 11001/2015 do 11150/2015), i
  • petkom, od 17.00-20.00 sati, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (preostali studenti OASA generacije 2015 i svi studenti IASA generacije 2015. (petogodišnjeg studijskog programa)).

SVI STUDENTI GENERACIJE 2015. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

B) Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog shodno terminskom planu definisanom Kurikulumom/Protokolom rada na prdmetu).

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2, moraju lično da se jave Kabinetu u sredu, 17. februara 2016. godine u 19.00 sati radi evidentiranja tekućeg statusa.

PRAKTIKUM za svako predavanje/vežbanje dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se on odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz Kabineta
11. februar 2016.