UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

1937_Staro-sajmiste-Beograd

Staro sajmište, Beograd, 1937.

Stručna praksa

05.02.2016.

Spisak slobodnih mesta za praksu Novija arhitektura Beograda koje će se održati 10. juna 2016. godine, (11.00-17.30h obilazak znamenitih građevina i kulturno-istorijske celine Beograda, i 19.00-22.00h stručni tematski panel Beograd i proces urbane obnove):

 1. Propuštene prilike i promašaji u novijoj arhitekturi Beograda (25 slobodnih mesta)
 2. Sakralna arhitektura Beograda (20 slobodnih mesta)
 3. Od Plečnika do Horvata: Slovenački i hrvatski i arhitekti u Beogradu (15 mesta)
 4. Zgrade nagrađene priznanjem za najlepšu fasadu u međuratnom Beogradu (1928-1941) (30 mesta)
 5. Graditeljsko nasleđe Savske padine (25 mesta)
 6. Jevrejska graditeljska baština Beograda (25 mesta)
 7. Ar Deko stil u Beogradu (još 10 mesta)
 8. Javna spomenička skulptura u urbanizmu Beograda (15 mesta)
 9. Nasleđe Krunske ulice (25 mesta)
 10. Prvi Beogradski sajam i početak urbanizacije Novog Beograda (15 mesta)
 11. Između romantičarske nostalgije i civilizacijske utopije: Beogradski opus Aleksandra Deroka (22 mesta)
 12. Ekspresionizam u savremenoj arhitekturi Beograda (15 mesta)
 13. Tragom delatnosti Milana Zlokovića (20 mesta)
 14. Ruski emigranti u arhitekturi Beograda (25 mesta)
 15. Između folklorizma i modernizma: beogradski opus Branislava Kojića (25 mesta)
 16. Višeznačni simboli na fasadama Beograda (POPUNJENO)
 17. Ambasade (POPUNJENO)

Povezan tekst
Stručna praksa: Novija arhitektura Beograda, 10. jun 2016.


Prijave slati do 15. marta 2016. godine na e-mail adresu rukovodioca prakse dr Aleksandra Kadijevića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: akadijev@f.bg.ac.rs.