UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Jovan Mitrović – Fiskulturna sala Prve osnovne škole u Obrenovcu, Srbija, 2015. ❘ Foto © Relja Ivanić
RR_Konkurs14_logo_o

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS kao osnivač, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, kao suosnivači ustanovili su od 2006. godine Međunarodnu Nagradu Ranko Radović.

Od 2008. godine u status suosnivača nagrade ušli su Urbanistički zavod Beograda i Potisje Kanjiža AD, od 2009. godine status suosnivača nagrade dobila je Inženjerska komora Srbije a od 2014. godine status suosnivača nagrade dobila je Radio televizija Srbije.

Pokrovitelji Nagrade su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Nagrada se dodeljuje za:
1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu;
3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović je trajao od 01. septembra do 15. oktobra 2015. godine. Na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi prijavilo se 15 kandidata (konkursnih radova), u kategoriji realizovano arhitektonsko delo prijavilo se 14 kandidata, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije prijavilo se 6 kandidata.

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović održana je u ponedeljak, 21. decembra 2015. godine u 13.00 sati u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Na dan dodele Nagrade u Muzičkoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca otvorena je izložba na kojoj su prezentovani svi učesnici konkursa. Izložba će trajati do 25. decembra 2015. godine.

Tokom aprila (maja) 2016. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.


Povezani tekstovi:
Svečana dodela Nagrade Ranko Radović 2015
Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović 2015
Dodeljena Nagrada Ranko Radović 2014


Žiri Nagrade po kategorijama

Kategorija (1)
1. prof. dr Mina Petrović, dipl. sociolog, predsednik Žirija
2. prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, dipl. inž. arh.
3. dr Irena Šentevska, dipl. inž. arh.
4. dr Marina Pavlović, dipl. inž. arh.
5. Vladimir Mitrović, dipl. ist. um.

Kategorija (2)
1. dr Igor Marić, dipl. inž. arh., predsednik Žirija
2. doc. dr Igor Maraš, dipl. inž. arh.
3. Nebojša Minjević, dipl. inž. arh.
4. Vanja Miletić, dipl. inž. arh.
5. Đorđe Bajilo, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)
1. prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, predsednik Žirija
2. doc. dr Romana Bošković, dipl. inž. arh.
3. Ana Mihailović, dipl. inž. arh.
4. Zoran L. Pantelić, dipl. inž. arh.
5. Dragana Ćosić, novinar

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović 2014

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:
mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Pavle Vasev, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
doc. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
mr Maja Skovran, slikarka. – Radio-televizija Srbije
dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Sekretar Nagrade Ranko Radović:
Konstantin T. Petrović, ist.um. – ULUPUDS

Nagrada u kategoriji kritičko-teorijskih tekstova o arhitekturi

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu doneo je Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli: prof. dr Ljiljani Blagojević, d.i.a. za monografiju Itinereri: Moderna i Mediteran – Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Službeni glasnik, Beograd, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2015.

Obrazloženje Žirija:
“Ovaj rad se izdvojio razvijenom kritičko teorijskom osnovom i inovativnim pristupom u strukturiranju rukopisa, koji je izložen u formi itinerera dvojice protagonista moderne u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, arhitekata Milana Zlokovića i Nikole Dobrovića. Povezivanjem pojedinih privatnih aspekata života dvojice arhitekata sa širim društvenim tokovima, u vremenskom rasponu od kraja 19. do kraja 20. veka, i u kontekstualno specifičnom ali kulturološki razuđenom prostoru Mediterana, autorka gradi originalni okvir tumačenja moderne arhitekture.

Analiza je postavljena tako da kroz relacije različitih geografskih i kulturoloških iskustvenih nivoa, koji su uticali na stvaranje Zlokovića i Dobrovića, dolazimo ne samo do novih saznanja i tumačenja opusa dvojice arhitekata, već i do drugačijeg razumevanja razvoja moderne arhitekture, koja se najčešće povezuje sa postupkom dekontekstualizacije i prevazilaženja lokalnih-regionalnih specifičnosti.

Istraživanjem zasnovanim na bogatom konceptualnom i referentnom okviru, te arhivskoj građi, uz dijahronijsko-kulturološku perspektivu i primenu komparativnog metoda, autorka, dakle, nudi istorizovan način proučavanja i razumevanja moderne kao fenomena koji se oblikovao kroz ukrštanja kontekstualno specifičnih društvenih procesa dugog trajanja. Ljiljana Blagojević svoj pristup naziva istorijsko-interpretativnim, želeći da ukaže na neophodnost dinamičkog razumevanja odnosa struktura (velikih istorijskih narativa) i pojedinačnih aktera (privatnog života pojedinaca).

Mediteran, sa svojim istorijskim, društveno-kulturnim, envajronmentalnim i klimatskim karakteristikama, u ovom smislu, pokazao se kao zahvalan okvir istraživanja, čiji je rezultat jedinstveno moderno mediteranstvo u arhitekturi, ilustrovano kroz graditeljstvo arhitekata Milana Zlokovića i Nikole Dobrovića. Primenjeni analitički pristup, ali i autorkina veština izlaganja, rezultirali su rukopisom koji dostiže najviše standarde kritičko-teorijsko-naučnog rada istovremeno prerastajući u veoma slikovito i zanimljivo štivo, u najboljoj tradiciji pisanja Ranka Radovića.”

2015_Moderna_i_Mediteran

Itinereri-Moderna-i-Mediteran-5

Ljiljana Blagojević – Itinereri: Moderna i Mediteran © M. Bulatović

Nagrada u kategoriji realizovano arhitektonsko delo

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo doneo je Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli Jovanu Mitroviću, d.i.a. za Fiskulturnu salu Prve osnovne škole u Obrenovcu, Srbija, 2015.

Obrazloženje Žirija:
“Na osnovu razmišljanja i analize pristupa vrednovanju prevagnulo je da je rad autora Jovana Mitrovića najdosledniji. Da je hrabar i nov za našu sredinu da je funkcionalno jasan, da se urbanistički i likovno uklapa u mikroambijent i okruženje, da čini skladan kontrapunkt okolnim objektima i u obliku i naročito u materijalizaciji, da je slojevitost sabrana u naizgled jednom gestu te da ima od svih radova, po mišljenju žirija, najviše pojedinačnih kvalitata, a najmanje „zamerki“.

Postavljanje objekta 2/3 pod zemlju u betonsku kadu, a delom ispod dvorišta škole, rezultiralo je oslobađanjem prostora i uklapanje u arhitektonski okvir u kome su objekti iz raznih perioda: najstarija škola u Beogradu, Sokolski dom i drugi. Odlično rešena energetski i posebno sa aspekta, ujedno, osvetljenja i zaštite od jakog sunca, i sve to oblikovano toplim drvenim palisadom precizno dizajniranim i proporcijski usklađenim su ubedili žiri da zavređuje I nagradu.”

2015_RR_JMitrovic_1

2015_RR_JMitrovic_2

Jovan Mitrović – Fiskulturna sala Prve osnovne škole u Obrenovcu, Srbija, 2015. ❘ Foto © Relja Ivanić

Nagrada u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije dodeli prof. dr Darku Rebi, d.i.a. za serijal emisija Život po meri, Radio Televizija Vojvodine, januar – jun 2015. godine.

Obrazloženje Žirija:
“• Bavi se univerzalnima pitanjima grada, urbaniteta i urbane kulture. Nastavlja se na tradicuju urbanizma zapostavljenu u poslednje dve i po decenije zbog nestabilnih društvenih prilika. Tematski je proširuje i obogaćuje.

• Struktura emisija i izbor sadržaja ukazuju na značaj i složenost potreba stanovnika grada, pokazujući na neposredan i dokumentaristički način, sa jedne strane, njihovo mišljenje i potrebe, a sa druge, predloge i ideje profesije. Taj pristup podržava autentičnu i humanu vizuru; teme se nijansiraju i raščlanjuju, dovode u ravan u kojoj se mogu rešavati po meri različitih grupa stanovnika, a tako nastaje urbana kultura. Ovakvim sadržajem se potvrđuje i značaj kulture TV medija.

Život po meri primer je autorskog rada namenjenog televiziji koji arhitekturu svrstava u tradiciju humanizma, u duhu TV serijala Rečnik arhitekture i Antologija kuća, profesora Ranka Radovića.”

2015_RR_DReba_1

2015_RR_DReba_2

Darko Reba – serijal emisija Život po meri, Radio Televizija Vojvodine, januar – jun 2015.

Ovde možete pogledati sve informacije o ovogodišnjoj Nagradi kao i spisak svih prijavljenih radova:
Nagrada Ranko Radović 2015 Obrazloženje Žirija Nagrade Ranko Radović 2015