UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
2015_SalonArh_01a_o
Grand Prix 37. Salona Arhitekture: Đorđe Stojanović, Vladimir Pavlović i Milutin Cerović ❘ Kuća na Kopaoniku, 2010 – 2014.

Organizator: Muzej primenjene umetnosti
Kustos izložbe i urednik kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu i v.d. direktor MPU.

Ovogodišnji 37. Salon arhitekture održaće se tradicionalno u Muzeju primenjene umetnosti od 26. marta do 30. aprila 2015. i proteći će u znaku slogana AfirmAcijA koji poentira značaj relacije Arhitekta – Arhitektura – Akcija / Afirmacija. Namera organizatora Salona je da se prikaže, preispita, sagleda i afirmiše kompleksno polje savremene arhitekture u njegovim brojnim kontradiktornostima i aspektima jer arhitektura “pravi” i „zauzima“ prostor i ima dugotrajno dejstvo na kulturu življenja i odnosa stanovnika, kao i na sliku samog grada.

Salon arhitekture kao prvorazredna arhitektonska manifestacija, više od četrdeset godina svakog proleća u galerijama Muzeja, okuplja brojne arhitekte iz zemlje, regije i inostranstva. Osim glavne sekcije, gde su izloženi selektirani radovi u više kategorija (u formi plakata, fotografija, maketa, planova, publikacija, videomaterijala) koji su pristigli na konkurs, dodatnu dinamiku i aktuelnost donosi prateći program Salona. Biće predstavljen veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva kao i brojne teme bitne za savremenu arhitekturu i društvo. Studentska i druga zainteresovana publika imaće priliku da direktno učestvuje u okviru izložbi, eksperimentalnih i edukativnih radionica, tribina i predavanja.

Posebno mesto u pratećem programu ovogodišnjeg Salona ima prezentacija nastupa Republike Srbije na 14. međunarodnom Bijenalu arhitekture u Veneciji 2014. kao i izložba „Crno na belo“ posvećena životu i radu grupe savremenih arhitekata (Braca Gaković, Marin Krešić, Zoran Lazović, Branislav Mitrović, Snešana Ristić, Dragan Stamenović, Mihailo Timotijević, Borut Vild, Dragan Živković).

2015_Salon_otvaranje_01_o

Žiri 37. Salona arhitekture koji se sastoji od uglednih domaćih i internacionalnih profesionalaca: Boštjan Bugarič, Milan Đurić, Dejan Milanović, Igor Rajković i Maja Ćirić dodeliće Grand Prix kao i ostale nagrade u kategorijama: arhitektura, urbanizam, enterijer, publikacije, eksperiment i istraživanje, gost, arhitektonska kritika i arhitektonska fotografija. Članovi Saveta 37. Salona arhitekture su takođe eminentni autori i stručnjaci na polju arhitekture: Aleksandru Vuja, Aleksandar Bobić, Maša Bratuša, Dejan Miletić i Ljiljana Miletić Abramović.

Ističemo da je ove godine organizacija Salona značajno unapređena uvođenjem posebnog softvera za prijavljivanje učesnika elektronskim putem, a preko posebnog sajta http://www.salonarhitekture.rs/. Osim transparentnijeg načina prijavljivanja, ova tehnološka inovacija je i članovima žirija omogućila bolje sagledavanje svih pristiglih radova i olakšala rad prilikom selekcije za izlaganje.

Sve detaljnije informacije o programu 37. Salona arhitekture biće blagovremeno istaknute na sajtu Muzeja primenjene umetnosti http://www.mpu.rs/.

Fotografije sa otvaranja izložbe
Autor fotografija: Veselin Milunović

Nagrade i priznanja

Za ovogodišnji 37. Salon arhitekture kandidovano je 306 radova u svim kategorijama. Žiri je u zvaničnu selekciju uvrstio 127 radova, od čega je u konkurenciji za nagrade razvrstano 83 rada u 6 kategorija.

Prilikom selekcije i vrednovanja kandidovanih radova, žiri se rukovodio temom 37. Salona arhitekture – afirmacijom kao potvrdom i doprinosom novom, pozitivnom pristupu savremenoj arhitektonskoj praksi kao i mestom, ulogom i odnosom arhitekture prema aktuelnom društvenom kontekstu. Afirmacija kao promena i traganje u arhitekturi, ostvaruje se kroz kritičnost i intelektualne sumnje, opšti interes i jasno vremensko i prostorno određenje. Ako je afirmacija potvrđivanje istine, a istina značenje činjenica, onda istinitosti arhitekture ne treba ništa više od onog što arhitektura jeste, što je sama po sebi, oslobođena dogmi svake vrste, potvrđena onim što je stvarno (realno) za ljude, ovde i sada.

Žiri 37. Salona arhitekture u sastavu: Milan Đurić (predsednik žirija), Maja Ćirić, Boštjan Bugarić, Dejan Milanović i Igor Rajković dodelio je Grand Prix kao i ostale nagrade i priznanja po kategorijama: arhitektura, urbanizam, enterijer, publikacije, eksperiment i istraživanje, gost, arhitektonska kritika i arhitektonska fotografija:

Velika nagrada – Grand Prix Salona

dodeljuje se autorima Đorđu Stojanoviću, Vladimiru Pavloviću i Milutinu Ceroviću za realizovano delo Kuća na Kopaoniku, 2010 – 2014.

Obrazloženje žirija:

”Autori kroz jedinstven pristup kontekstu, tradiciji i arhitektonskoj formi stvaraju novu prostornu i značenjsku situaciju. Kroz generisanje i preispitivanje okruženja jedne uobičajene teme – kuće u spontano nastaloj grupaciji, u pejzaž unose promenu. Odnos jasne zatvorenosti i razlike prema susedima i otvaranje ka i nad padinom, stvara jasnu formu arhitektonskog objekta. Forma je generička i autonomna, i samim tim ikonična. Konstitutivni element forme objekta – anvelopa predstavlja remodelovani tradicionalni motiv krova planinske kuće i negaciju zida kao razdelnice spolja – unutra.

Sa druge strane, ovakva anvelopa stvara okvir i obmotava dinamično i aktivno otvaranje kuće koje je u odnosu na nju tretirano kontrastno, kako u materijalu tako i u karakteru. Transformacija elemenata kuće (krov, fasada) i njihovo postavljanje u naznačenu ulogu u jedinstvenoj sintetizovanoj formi način je na koji su autori zapisali skrivene i vidljive kodove spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora kuće.

Unutrašnji prostor je podeljen u dve simetrične prostorne jedinice, masivnim zidom koji je paradoksalno, više ono što spaja nego što deli. Ovakvu višeznačnost i sintezu arhitektonskih elemenata autori u sproveli na svim nivoima arhitektonskog objekta, i na taj način dosledno sproveli princip jedinstvenosti. Vrednost Kuće na Kopaoniku nije da je ona nešto NOVO već u tome, da ono na šta može da utiče, čini NOVIM.”

2015_SalonArh_01b_o
Đorđe Stojanović, Vladimir Pavlović i Milutin Cerović ❘ Kuća na Kopaoniku, 2010 – 2014.

Nagrada u kategoriji ”Arhitektura” za afirmaciju međuprostora

dodeljuje se autorima Borislavu Petroviću, Ivanu Raškoviću, Aleksandru Tomiću, Nadi Jelić, Nikoli Stojkoviću, Luki Ostojiću i Anđelki Murić za realizovano delo Kombinovana dečja ustanova u bloku 61 u Beogradu – Obdanište, 2011 -2014..

Obrazloženje žirija:

”Autori u okviru uslova koje postavlja društvena realnost, uspostavljaju složeni sistem odnosa u međuprostorima koji se stvaraju tokom realizacije arhitektonskog dela. Kao posledica prepoznavanja konteksta u svakom smislu, naročito ako je kontekst raznovrstan dolazi do stvaranja međuprostora koji kao takvi ne predstavljaju ograničenje ili problem već se pretvaraju u konstituciju arhitekture.

Balansirajući determinante međuprostora između projekta i realizacije, anvelope i unutrašnjeg prostora, semantičkog i semiotskog, metaforičnog i direktivnog i na kraju institucije i pojedinca autori su redefinisali program javnog objekta. Objekat je jasne i dosledne strukture, repetitivne i metrički usaglašene, na nivou najboljih tradicija kasne moderne. Dualno postavljen, između institucionalne zatvorenosti (zaštite) i otvaranja različitog stepena, objekat je više međuprostor sam po sebi, nego ideal humanog i stereotipnog.”

2015_SalonArh_02_o
Borislav Petrović, Ivan Rašković, Aleksandar Tomić, Nada Jelić, Nikola Stojković, Luka Ostojić i Anđelka Murić ❘ Kombinovana dečja ustanova u bloku 61 u Beogradu – Obdanište, 2011 -2014.

Nagrada u kategoriji „Arhitektura – Rekonstrukcija“ za afirmaciju međuzavisnosti arhitektonskog prostora i programa

dodeljuje se autoru Vladimiru Lojanici za realizovano delo Vinarija „Acumincum“, Stari Slankamen, 2012-2013.

Obrazloženje žirija:

”Autor je kroz realizaciju osetljive teme rekonstrukcije i dogradnje objekta dosledno poštovao osnovno u arhitekturi – autoritet prostora. Čitajući slojeve prostora i vremena, suptilnim, skoro u maniru Karla Skarpe, autor uspeva da stvori mehanizam budućeg vremena. Ovakav mehanizam je uspostavljen novim slojevima, gotovo nevidljivim, u spoljnjem i unutrašnjem prostoru, u dvorištu i podrumu, ostavljajući tajnu prostora onako kakva je, sakrivena i do sada. ”

2015_SalonArh_03b_o
Vladimir Lojanica ❘ Vinarija „Acumincum“, Stari Slankamen, 2012-2013.

Priznanje u kategoriji „Arhitektura“

dodeljuje se autoru Jovanu Mitroviću za realizovano delo Školska fiskulturna sala, Obrenovac, 2011-2015..

Obrazloženje žirija:

”Autor kroz kontekstualizaciju teme rešava probleme razlike u prostoru. Postupkom deljenja, strukturacije i upuštanja postiže se razmera objekta odgovarajuća kontekstu i nameni. Vertikalnom podelom na opslužujuće i opslužene prostore, zatvarajući ono što se može zatvoriti a naglašeno otvarajući ono što je otvorivo i izlažući ga reprezentaciji, autor ostvaruje davnašnju želju svih školaraca da gledaju i učestvuju u onome što se dešava na časovima fizičkog.

Ove značajne vrednosti objekta ostvaruju se i omogućavaju upuštanjem dela objekta u tlo.
Autonomija je naglašena drvenom ogradom – tranzenom koja ka spoljašnjosti izlaže materijalnu konstituciju objekta.”

2015_SalonArh_04a_o
Jovan Mitrović ❘ Školska fiskulturna sala, Obrenovac, 2011-2015..

Priznanje u kategoriji „Arhitektura“

dodeljuje se autorima Dijani Novaković, Aleksandri Nikitin, Maji Trbović i Dušanu Nenadoviću za realizovano delo Objekat „C“ i objekat „D“, Terra Panonica Expirience Point i Terra Panonica, Mokrin, 2012-2014.

Obrazloženje žirija:

”Autori, kroz dalju varijaciju tradicionalnog modela vojvođanske kuće, realizuju niz slikovnih događaja. U pedantnoj relizaciji i kroz dosledno sprovođenje u kontekstu grupacije objekata formiraju se prostori bez granice spolja – unutra, različitog tretmana, multifunkcije i univerzalne radionice za različite vrste kreativnog rada.”

2015_SalonArh_05a_o
Dijana Novaković, Aleksandra Nikitin, Maja Trbović i Dušan Nenadović ❘ Objekat „C“ i objekat „D“, Terra Panonica Expirience Point i Terra Panonica, Mokrin, 2012-2014.

Nagrada u kategoriji „Enterijer“ za afirmaciju međuzavisnosti kreativnih industrija i zajednice u arhitektonskom prostoru

dodeljuje se Petokraki: Aleksi Bjeloviću i Milici Maksimović za realizovani enterijer Dizajn inkubator „Nova Iskra“, Beograd, 2012-2014.

Obrazloženje žirija:

”Petokraka realizacijom „Nove Iskre“ čini prostorni i programski akt. Prostorni i programski akt kao način isctavanja i preraspodele zajedničkog prostora. Ono što ovaj multifunkcionalni radni prostor određuje je programska postavka i time uspostavljene relacije između pojedinaca i predmeta rada. Elementi enterijera, su u takvom sklopu jednostavni okvir za dešavanje namere umesto dekorativnog određenja. Stvoreni prostor tako postaje više infrastruktura koja omogućava nego struktura koja utvrđuje. Na kraju, prostorna određenja su nevidljiva i nepostojeća prepreka uspostavljenoj mreži odnosa i kreativnom proizvodu koji takvi odnosi stvaraju.”

2015_SalonArh_06_o
Petokraka (Aleksa Bjelović i Milica Maksimović) ❘ Dizajn inkubator „Nova Iskra“, Beograd, 2012-2014.

Priznanje u kategoriji „Enterijer“

dodeljuje se autorki Vesni Cagić Milošević za realizovani enterijer Restoran „Lagano“, Beograd

Obrazloženje žirija:

”Autorka realizuje enterijer restorana za pripremu i konzumaciju jela koje pripadaju “fusion” kuhinji. Prema definiciji, “fusion” kuhinja je kuhinja koja kombinuje elemente različitih kulinarskih tradicija. Tako se ostvaruje jedinstvenost u onome što se konzumira. Autorka je svesno koristila ovaj princip formirajući “fusion” prostor, gde se kroz naglašenu sceničnost, promenljive sekvence i programsku različitost, odgovarajućih nameni, stvara ambijent mešanih razlika, odnosa i nadasve kadrova.”

2015_SalonArh_07a_o
Vesna Cagić Milošević ❘ Restoran „Lagano“, Beograd

Nagrada za afirmaciju arhitektonske kritike na delu

dodeljuje se autorima Nataliji Ristanović, Zoranu Ivkoviću i Milanu Španjeviću za rad Projektovanje na padini … Stambene zgrade, Beograd, 2013-2014.

Obrazloženje žirija:

”Autori na apsurd odgovaraju apsurdom koji je karikiran i izvitoperen do onog stepena da se postavlja i predstavlja kao kritika (negacija) negacije. Takav niz kauzalnih apsurda stvaraju vrtlog apsurda koji sa jedne strane dovodi u pitanje smisao bavljenja arhitekturom u Srbiji dok sa druge strane postavlja arhitektu u poziciju da se promenom metodološkog postupka, svakako usmerenog ka pozitivnom, postavi u sam centar negativnog i promeni mu predznak.”

2015_SalonArh_08_o
Natalija Ristanović, Zoran Ivković i Milan Španjević ❘ Projektovanje na padini … Stambene zgrade, Beograd, 2013-2014.

Nagrada u kategoriji „Eksperiment i istraživanje“ za afirmaciju prostora međuzavisnosti

dodeljuje se autoru Branku Stanojeviću za rad Izložba bioskopa, 2014.

Obrazloženje žirija:

”Polazeći od hipoteze da je i uz pomoć jednostavnih i osnovnih elemenata kao što su FILMOVI i MESTO, moguće kreirati efemerne prostore, a koji će biti konstitutivni element društvenog događaja, Branko Stanojević uspostavlja nekodifikovani arhitetkonski gest i unosi promenu u društvenu realnost. Jedinstvena intervencija u javnom prostoru ostvarena u okviru filmskog festivala o ljudskim pravima “HUMAN DISTRICT” u Beogradu, deluje kao eksperiment čija valorizacija prevazilazi postojeće kategorizacije, a ima jak performativni karakter.”

2015_SalonArh_09_o
Branko Stanojević ❘ Izložba bioskopa, 2014.

Priznanje u kategoriji „Eksperiment i istraživanje“

dodeljuje se autoru Branislavu Nikoliću za rad Sekundarna arhitektura, 2013.

Obrazloženje žirija:

”Projekat Sekundarna arhitektura nastao je u saradnji umetnika Branislava Nikolića i samoukog romskog „arhitekte“ Bobana Mladenovića, a koji od odbačenog materijala stvaraju romske kuće, dalje transponovane u galerijski prostor. Projekat Sekundarna arhitektura nagrađen je kao jedinstven doprinos izvan-profesionalnog delovanja koji uspostavlja trans-kulturalni i transdisciplinarni dijalog, a čiji su dometi i rezultati vidljivi kako u realnosti, tako i u svetu umetnosti kao pseudo-realnosti. Samoorganizovani gest Nikolića i Mladenovića zasnovan je na entuzijazmu koji uspešno prevazilazi redukcionizam arhitekture na političko-ekonomsku bazu, i primer je tzv. snalažljive arhitekture.”

2015_SalonArh_10_o
Branislav Nikolić ❘ Sekundarna arhitektura, 2013.

Nagrada u kategoriji „Publikacije“ za afirmaciju remodelacije tipoloških oblika

dodeljuje se autoru Zoranu Abadiću i saradnicima za publikaciju Uputstvo za definisanje modela tipskog suda za Osnovni i Viši sud Republike Srbije, izdavač: GRAFOLIK doo Beograd (Beograd 2014.), urednici : International Management Group i Visoki savet Sudstva

Obrazloženje žirija:

”Autor i saradnici na izuzetno studiozan način određuju elemente za uspostavljanje novih standarda u tipologiji sudskih zgrada. Ovaj postupak ima za cilj unapređenje opšteg ambijenta i posledično novog odnosa između države i pojedinca. Publikacijom se objedinjuju sve potrebne informacije i standardi koje će sudske zgrade morati da zadovolje kao institucije i one koje budućim korisnicima omogućavaju dostupnost, bezbednost i efikasnost u korišćenju. Ova publikacija uspostavlja novi standard u određivanju prostornih i normativnih uslova pri projektovanju i realizaciji objekata i tako postaje primer prema kome bi, kada bi to bilo moguće, kompletna oblast trebala da bude uređena.”

2015_SalonArh_11_o