UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Nagrade-36-salona-arhitekture

Rok za podnošenje prijava za učešće na 37. Salonu arhitekture produžen je do 22. februara 2015. godine.

Muzej primenjene umetnosti iz Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce u oblasti arhitekture da uzmu učešće na 37. Salonu arhitekture koji će se održati od 26. marta do 30. aprila 2015. godine u galeriji Muzeja primenjene umetnosti. Konkurs će trajati od 09. do 19. februara 2015. godine. Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije žirija, a rezultati selekcije biće poznati autorima do 28. februara 2015 godine.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za četvrtak, 26. mart 2015. u 19.00 časova. Salon će biti otvoren do 30. aprila 2015. godine.

Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).


Savet Salona arhitekture:
Aleksandru Vuja, predsednik, Aleksandar Bobić, Maša Bratuša, Dejan Miletić, i Ljiljana Miletić Abramović

Žiri Salona arhitekture:
Boštjan Bugarič, Maja Ćirić, Milan Đurić, Dejan Milanović i Igor Rajković

Žiri 37. Salona arhitekture istovremeno je i Selekcioni žiri.


Propozicije o učešću na 37. Salonu arhitekture:
Pravo izlaganja i učestvovanja u takmičenju za nagrade Salona imaju sva fizička i pravna lica koja profesionalno deluju u oblasti arhitekture, kao i studenti, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine.
Učesnik na Salonu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na realizaciji Salona, odnosno lice koje je član Saveta Salona kao ni lice koje je član Žirija. Učesnik Salona ne može biti lice koje je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa članom Žirija u periodu od trenutka javnog poziva za Salon do zatvaranja Salona.

U konkurenciji za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i to u sledećim kategorijama:
1. Arhitektura
2. Urbanizam
3. Enterijer
4. Eksperiment i istraživanje
5. Publikacije
6. Arhitektonska kritika
7. Arhitektonska fotografija

Radovi realizovani van teritorije Republike Srbije biće selektovani i vrednovani u kategoriji – Gost Salona.

Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i studenti i to u kategoriji:
8. Konkursni projekti
9. Studentski radovi

Studenti koji nastupaju sa radovima realizovanim u okviru nastavnih aktivnosti moraju imati preporuku mentora, odnosno rukovodioca nastavnog predmeta u okviru koga su izrađeni radovi.

Na Salonu, po pravilu, mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili su realizovani u periodu od 2 (dve) godine koje prethode Salonu, pod uslovom da nisu izlagani u istoj kategoriji na prethodnim Salonima arhitekture.

Katalog će biti na srpskom i engleskom jeziku.

01 GRAND PRIX 2014_01
GRAND PRIX 36. Salona arhitekture: Milan Đurić, Aleksandru Vuja i Milka Gnjato ❘ Kombinovana dečja ustanova “Tesla-nauka za život” u bloku 67 na Novom Beogradu.

Kotizacija za učešće na Salonu iznosi 7000 RSD i obezbeđuje štampanje i izlaganje jednog rada i dva primerka kataloga. Od ove godine MPU će preuzeti u celosti štampanje radova za izlaganje. Troškovi štampe su uključeni u iznos kotizacije.

Učesnici koji izlažu u kategoriji publikacije i arhitektonska kritika umesto kotizacije ostavljaju Muzeju dva primerka svoje publikacije (knjiga, časopis, tekst). Studenti su oslobođeni kotizacije.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Muzeja 840 – 503668 – 93 poziv na broj  97 410310, PIB je 100059779 do 6. marta 2015.

Prijava radova vršiće se elektronskim putem preko web portala Salona:
www.salonarhitekture.rs


Važni datumi:
• Rok za dostavu prijave radova do 19. februara 2015.
• Rezultati selekcije biće poznati autorima do 28. februara 2015.
• Rok za dostavu materijala za katalog do 6. marta 2015.
• Rok za dostavu materijala za pano do 11. marta 2015.
• Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada 26. mart 2015. u 19.00h

Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije Žirija. Broj prijavljenih radova je neograničen.


Dobitnici nagrada 36. Salona Arhitekture

Kontakt:
mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos
Miomir Kušić, kustos saradnik
Odsek za arhitekturu
Muzej Primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18, 11000 Beograd
tel: 011 / 2626 841; 2626 494;
Email: ljma@mpu.rssalonarh@mpu.rs
Web adresa: www.mpu.rs

SalonArhitekture_Logo_o