UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Inicijalna objava

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2

Predmet:
OASA-12080 – Geometrija oblika 2
IASA-12080 – Geometrija oblika 2

A) Studenti generacije 2014.,  u školskoj 2014/2015. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 2 po kurikulumu važećem za školsku 2014/2015. godinu (obavezno pročitati  Kurikulum i Protokol rada, postavljene na veb-stranici predmeta odn. Portalu).

NASTAVA iz predmeta (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • sredom, od 16.00-19.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti OASA (trogodišnjeg studijskog programa) – sa brojevima indeksa od 11001/2014 do 11150/2014), i
  • petkom, od 14.00-17.00 sati, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (preostali studenti OASA generacije 2014 i svi studenti IASA generacije 2014. (petogodišnjeg studijskog programa)).

SVI STUDENTI GENERACIJE 2014. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

B) Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog odmah nakon završetka nastave- u blagovremeno objavljenom terminu).

PRAKTIKUM za svako predavanje/vežbanje dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se on odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz Kabineta
05. februar 2015.