UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Kurs 16.2. – Ekonomika, Kurs 16.3. – Regulativa i Kurs 22.2. – Organizacija: Uvid u ispite i potpisivanje zapisnika

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo
Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građen

Obaveštenje

Predmeti:
Kurs 16.2. – Ekonomika projektovanja i građenja
Kurs 16.3. – Regulativa
Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Ispitni zadaci u ispitnom roku Septembar 2 su pregledani i ukupni rezultati za septembarski ispitni rok objavljeni su na tabli prekoputa kabineta 304.

Uvid u ispite za ceo septembarski rok, za sva tri predmeta, biće omogućen u četvrtak 28. avgusta u 10,00 časova u kabinetu 304.

Potpisivanje zapisnika o položenim ispitima za sva tri predmeta biće organizovano u četvrtak 28. avgusta u 11,00 časova u kabinetu 304, i to na sledeći način:

Za predmet Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta studenti treba da u dva primerka odštampaju zapisnik koji je postavljen na sajtu AF kod kurikuluma predmeta i da na osnovu rezultata popune sledeće podatke:

 • ime i prezime, i broj indeksa,
 • poeni sa nastave (vežbe),
 • preskočiti poene sa kolokvijuma (opcija 1),
 • poeni sa ispita (opcija 2 – ukupni broj poena sa ispita),
 • ukupno poena – zbir,
 • u slučaju dodeljenog bonusa, njega dodati na poene sa ispita,
 • zaključena ocena,
 • datum zaključivanja ocene – upisati „septembar 1, 2014.“, odnosno „septembar 2, 2014.“.

Za predmet Kurs 16.2. – Ekonomika projektovanja i građenja studenti treba da u dva primerka odštampaju zapisnik koji je postavljen na sajtu AF kod kurikuluma predmeta i da na osnovu rezultata popune sledeće podatke:

 • ime i prezime, i broj indeksa,
 • poeni sa seminarskog rada i ispita, u odgovarajuće rubrike,
 • ukupno poena – zbir,
 • u slučaju dodeljenog bonusa, njega dodati na poene sa ispita,
 • zaključena ocena,
 • datum zaključivanja ocene – upisati „septembar 1, 2014.“ odnosno „septembar 2, 2014.“.

Za predmet Kurs 16.3. – Regulativa studenti treba da u dva primerka odštampaju zapisnik koji je postavljen na sajtu AF kod kurikuluma predmeta i da na osnovu rezultata popune sledeće podatke:

 • ime i prezime, i broj indeksa,
 • preskočiti poene sa kolokvijuma (opcija 1),
 • poeni sa ispita (opcija 2 – ukupni broj poena sa ispita),
 • ukupno poena – zbir,
 • u slučaju dodeljenog bonusa, njega dodati na poene sa ispita,
 • zaključena ocena,
 • datum zaključivanja ocene – upisati „septembar 1, 2014.“ odnosno „septembar 2, 2014.“.

Vežbe, kolokvijumi i ispitni zadaci se ne vraćaju. Na zahtev komisije RIBA, za izabrane studente, nastavnik će pravovremeno obezbediti da budu sastavni deo portfolija.

Zapisnici se podnose na potpis istovremeno za sve predmete.
Nije neophodno podneti ih lično.
Vraćanje potpisanih zapisnika je odmah.

Doc. dr Miloš Gašić