УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења Date: 10/12/2013 Кључне речи:

Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења: Курс 22.2. – Организација грађења и основе менаџмента

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: понедељак, 15.15-17.00
Вежбе: понедељак, 1. група од 14.15-15.00 и 2. група од 17.15-18.00

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће накнадно утврђен.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
1. колоквијум – 31.03.2014.
2. колоквијум – 17.05.2014.
3. колоквијум – 02.06.2014.

НАСТАВНИК:
др Милош Гашић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Татјана Јуренић,
др Милан Радојевић, доцент.

БРОЈ КАБИНЕТА: 304

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3370 190

ЕМАИЛ: misqo@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Предмет обухвата основне појмове који се односе на активности и обавезе архитекте као учесника у изградњи, као и законски регулисане процедуре у области архитектуре, урбанизма и реализације објеката. Циљ је такође оспособљавање будућих архитеката за преузимање активне улоге у процесу изградње објеката, надзору, контроли квалитета, као и осталим активностима везаним за процес реализације архитектонских објеката.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Први део наставе обухвата извођење и обрачун грађевинских и занатских радова, односно знања која су потребна за израду предмера и предрачуна. Други део наставе односи се на процедуре у оквиру процеса реализације објекта, као и улогу и компетенције свих учесника у изградњи. Овај део наставе садржи основне елементе управљања пројектима.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се састоји из предавања и вежби.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер