УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 16 – Архитектура, урбанизам и друштво Date: 13/10/2013 Кључне речи:

Модул 16 – Архитектура, урбанизам и друштво

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 16 – Архитектура, урбанизам и друштво:  Курс 16.2. – Економика пројектовања и грађења

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, од 16:15 до 17:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће накнадно утврђен.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Поени са наставе се остварују кроз израду семинарског рада.

НАСТАВНИК:
др Милош Гашић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Татјана Јуренић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 304

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Четвртак, од 17:00 до 19:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3370190

ЕМАИЛ:
misqo@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљеви наставе су да инжењери архитектуре овладају проблематиком економског и финансијског аспекта пројектовања и грађења у складу са важећим законским прописима и процедурама за ефикасно управљање инвестиционим пројектима. Ово је релативно нова област, која је у свету доживела верификацију, нарочито за велике пројекте. Предмет омогућава да се управљање пројектима проучи са више аспеката: техничко-технолошког, правног, економског.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Вредност; Инвестициони трошкови пројекта; Једначине за укупне инвестиционе трошкове пројекта; Утицај трошкова финансирања на пројектне одлуке; Основни концепт процене трошкова; Методи процене трошкова реализације; Проблем извора података о трошковима; Трошкови века употребе; Елементи будућих трошкова; Немонетарни трошкови; Методи процењивања и подаци о трошковима века употребе; Добити и вредност објекта; Монетарне добити од објекта; Немонетарне добити – употребна вредност објекта; Пројектантске стратегије утицаја на економску добит; Мерила економских перформанси; Типови мерила економских перформанси објекта; Финансијска анализа одрживости за грађевински пројекат; Уговарање извођења грађевинских радова; Наплата изведених радова и контрола финансијских токова и пословања у грађевинарству.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија на предавањима, ex catedra.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер