UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 11 – Urbana struktura i funkcije

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 11.2. – Urbane funkcije

Drugi kolokvijum (seminarski rad) iz predmeta URBANE FUNKCIJE – INFRASTRUKTURA, na drugoj godini Osnovnih akademskih studija, predaje se zajedno sa ispitom, 27.06.2014. u kabinetu 241, u 14 časova.

Kolokvijum i ispit se predaju u štampanoj verziji i na CD-u.