УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 11 - Урбана структура и функције Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 11 – Урбана структура и функције

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Модул 11 – Урбана структура и функције:  Курс 11.2. – Урбане функције

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, од 17:00 до 20:00.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семестралног рада):
Биће накнадно одређен.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према распореду.

НАСТАВНИК:
мр Рајко Корица, редовни професор (рукводилац)
др Миодраг Ралевић, редовни професор
др Ксенија Лаловић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент
арх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Урош Радосављевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Данило Фурунџић, асистент
арх. Сања Симеунчевић Радуловић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 241, 246, 011

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно одређен.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 741

ЕМАИЛ:
dfurundzic@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљеви наставе на предмету Урбане функције су:

  • Упознавање са основним урбаним функцијама и активностима и разумевање принципа управљања њиховим развојем.
  • Стицање способности истраживања структуре урбаних функција и препознавања фактора њиховог развоја.
  • Оспособљавање за основне поступке планирања, пројектовања и обликовања простора у којима се урбане функције остварују.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Предмет Урбане функције бави се упознавањем и истраживањем основних урбаних функција и разумевањем њихове вишеструке међусобне условљености и повезаности у урбаном простору, кроз идентификацију структуре, фактора и процеса њиховог развоја.
Настава се реализује се у три основна блока теоријске наставе. Први блок објашњава појам урбаних функција, теоријске основе, врсте и основне класификације. Други блок дефинише структуру и факторе развоја урбаних функција. Трећи блок даје основне смернице везане за процесе и поступке пројектовања и обликовања простора у којима се урбане функције и активности одвијају.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз предавања екс катедра са фондом од 3 часа недељно.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер