УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Департман за урбанизам

Број кабинета: 246

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
урбанистичко планирање; урбанистичко пројектовање; урбане хијерархије; урбани маркетинг и бренд

Сања Симеунчевић Радуловић (1979) дипломирала архитектуру на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду (2004). Након завршених студија уписује магистарске и докторске студије на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Радом у Урбанистичком заводу, пројектним бироима и Истраживачко-пословном центру Архитектонског факултета, стиче значајно практично искуство, пре свега из области урбанистичког планирања, пројектовања и просторног планирања. Поседује лиценце за урбанистичко планирање и пројектовање (200) и просторно планирање (100).

Професионално интересовање усмерено је ка истраживању феномена интеракције, компетитивности и глобалне хијерархије градова, урбанистичком планирању и пројектовању, као и развоју продукционих делатности града.

Објавила је више научних радова у часописима и поглавља у међународним зборницима, као што су: Informal growth of housing in Belgrade under the impact of transition to global economy, Planum (2013, са Митровић, Б и Ралевић, М.); Foreign direct investment impact on environment in Serbia in the period 2000-2008, Spatium (2011); Improvement of city competitiveness by re-mixing of inner strengths, Real Corp 2012 – Re-Mixing the City – Towards sustainability and resilience? (2012, са Митровић, Б.); Enhancing Competitiveness of Serbian Medium-Sized Cities in Global Urban Networks, Real Corp 2011 – Change for Stability, Lifecycles of Cities and Regions (2011, Са Митровић, Б.); Reliance on Local Identity for Enhancement of City Competitivness, New Urbanity – Cities vs. Global Challenges (2012, са Митровић, Б.), Градитељско наслеђе – идентитет града у процесу глобализације, Зборник радова Реконструкција и ревитализација градова (2006), Дистрикти културе као покретачи развоја и реконструкције градова у локалном глобализму, Зборник радова Урбани дизајн (2005).

Као учесник у изради планова освојила је више награда на међународним салонима урбанизма.