UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Dobrodošli na veb izložbu stručno-umetničkih ostvarenja dr Ksenije Pantović.

Ksenija_Pantovic_POZIVNICA

Biografija autora

dr Ksenija R. Pantović, dipl. inž. arh., rođena je u Kraljevu 05.06.1983. godine gde je završila osnovnu školu, nižu muzičku školu i Gimnaziju. Aktivno se bavi pedagoškim, stručno-umetničkim, kao i naučno-istraživačkim radom.

  1. Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu sa ocenom 10 na diplomskom radu, pod mentorstvom prof. Milana Vujovića, i prosečnom ocenom u toku studija 9,06 i time stekla zvanje diplomiranog inženjera arhitekture.
  2. Doktorirala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu

Tema:,,Uloga principa transformacije u razvoju projektantskih modela u arhitektonskom projektovanju’’. Doktorska disertacija iz uže naučne oblasti Arhitektonsko i urbanističko projektovanje odbranjena je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 2016. godine. Disertacija je urađena pod mentorstvom v.prof. Ane Nikezić.

Zvanje: doktor tehničkih nauka iz oblasti Arhitektura i urbanizam.

Ostvareni rezultati

Ksenija_Pantović_OSTVARENI-REZULTATI

Ksenija_Pantovic_ilustracija_01

K House,  dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh,  K House , Senjak, 2020., Relja Ivanić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_02

MASTER CENTAR,  dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Zemun, 2016., Relja Ivanić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_03

NOVA ISKRA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2019., Relja Ivanić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_04

WAY CUP, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Vračar, 2020., Miloš Martinović

Ksenija_Pantovic_ilustracija_05

DARDANELI, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2019., Hiishii Photo

Ksenija_Pantovic_ilustracija_06

LOKAL 36, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Vračar, 2021., Jovana Rakezić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_07

VENIZELOSOVA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_08

BELGRADE METRO, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Beograd, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_09

FPU, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_10

FPU, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_11

FPU, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_12

FPU, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_13

LULA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Palilula, 2022., Relja Ivanić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_14

TISA NEW BALKAN COUSINE, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Palilula, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_15

VRTIĆ OVČA, , dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Ovča, 2016.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_16

VRTIĆ OVČA, , dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Ovča, 2016.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_17

K House,  dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh,  K House , Senjak, 2020., Relja Ivanić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_18

TISA NEW BALKAN COUSINE, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Palilula, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_19

MOON.ZE, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Zemun, 2020.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_20

SLAVIJA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Vračar, 2011.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_21

SLAVIJA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Vračar, 2011.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_22

HIPODROM, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, dr Bojana Zeković,, dipl. inž. arh, Čukarica, 2019.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_23

NOVA ISKRA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Stari grad, 2019., Relja Ivanić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_24

BETON HALA WATERFRONT CENTAR, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, dr Iva Čukić, dipl. inž. arh, Branislav Ristović, dipl. inž. arh, Marko Radenković, master. inž. arh, Stari grad, 2011.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_25

DEČIJI MUZEJ U LUISVILU, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, Vladimir Andrejević, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Renata Đurić, dipl. inž. arh, Stefan Pavić, dipl. inž. arh, Luisvil, 2014.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_26

VIVA PLAY AND LEARN, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Novi Beograd, 2022. Jovana Rakezić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_27

VIVA PLAY AND LEARN, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Novi Beograd, 2022. Jovana Rakezić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_28

VIVA PLAY AND LEARN, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Novi Beograd, 2022. Jovana Rakezić

Ksenija_Pantovic_ilustracija_29

RHO, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_30

LOŽIONICA, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2021.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_31

LOŽIONICA, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2021.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_32

RHO, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2022.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_33

STESA, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Vračar, Savski venac, 2021.
Ksenija_Pantovic_ilustracija_34
CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, dr Iva Čukić, dipl. inž. arh, Branislav Ristović, dipl. inž. arh, dr Milica Jovanović Popović, dipl. inž. arh, Novi Beograd, 2010.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_35

CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh, Jasna Kavran, dipl. inž. arh, dr Iva Čukić, dipl. inž. arh, Branislav Ristović, dipl. inž. arh, dr Milica Jovanović Popović, dipl. inž. arh, Novi Beograd, 2010.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_36

LOŽIONICA, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2021.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_37

LOŽIONICA, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2021.

Ksenija_Pantovic_ilustracija_38

LOŽIONICA, mr Milan Vujović, dipl. inž. arh, dr Ksenija Pantović, dipl. inž. arh,
Jasna Kavran, dipl. inž. arh, Savski venac, 2021.