UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2018_zabrana_pusenja_na_fakultetu

OBAVEŠTENJE O ZABRANI PUŠENJA

Savet Univerziteta na svojoj sednici održanoj dana 04.02.2016. godine doneo je PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU (objavljen u Glasniku Univerziteta br. 189/2016 i na sajtu Arhitektonskog fakulteta)

IZVOD IZ PRAVILNIKA:

Član 9.
Teža disciplinska povreda učinjena na fakultetu, odnosno Univerzitetu je nepoštovanje zabrane o pušenju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Službeni Glasnik RS 30/2016);

DISCIPLINSKA MERA
Učiniocu teže disciplinske povrede (nepoštovanje zabrane o pušenju) se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

  1. zabrana polaganja nekih predispitnih obaveza u jednom ili više termina;
  2. zabrana polaganja nekih ispita u jednom ili više ispitnih rokova;
  3. zabrana polaganja svih ispita u jednom ili više ispitnih rokova;
  4. privremeno udaljavanje sa fakulteta, odnosno Univerziteta;
  5. isključivanje sa studija na fakultetu, odnosno Univerzitetu.

2018_zabrana_pusenja_na_fakultetu_znak