UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2017/18
Spisak studenata za modul ArhitekturaMASA-A23011 Studio M03A – Projekat – 2017/18

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A22 MASA-A23011

STUDIO M03A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-LOJANICA_o

Jannis Kounellis – All Or Nothing At All, detalj, 2013.

STUDIO M03A – PROJEKAT – 01:
ARHEOLOŠKI INSTITUT SA CENTROM ZA KONZERVACIJU

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Cilj zadatka je razvijanje sposobnosti da se u odnosu na zadati tematski okvir, kroz kompleksnu sinteznu analizu, ispita mogućnost stvaranja novih programsko ambijentalnih kvaliteta u centralnoj gradskoj zoni Beograda. Kroz inkorporiranje savremenih rešenja kojima se ispituje odnos novog i starog, studenti treba da proizvedu arhitektonsko-urbanistički projekat Arheološkog instituta sa centrom za konzervaciju na prostoru nekadašnje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, sa ciljem produbljivanja znanja o arhitekturi kao kompleksnom sistemu, projektujući vođeni savremenim filozofskim postavkama i prostornim principima.

KURIKULUM: ARHEOLOŠKI INSTITUT SA CENTROM ZA KONZERVACIJU

201617_MASA-A23011-01--STUDIO-M03A-PROJEKAT_Z.LAZOVIC

Pešački most u Skoplju, autori: Peter Cook, Gavin Robotham, Stefano Pessari, Jean-Baptiste Ruat | Izvor: http://www.crab-studio.com/skopja-footbridge.html

STUDIO M03A – PROJEKAT – 02:
EKSPERIMENTALNE MINIJATURE & NOVI PEJZAŽI KULTURE

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Stvoriti mini HIBRID savremene kulture i umetnosti – stalni/privremeni objekat uz (re)definisanje izabranog konteksta – METAGRADA. Mikro-centar kao kulturni i umetnički generator i infrastruktura za odvijanje svakodnevne kulture i umetnosti u zatvorenom i/ili otvorenom transformabilnom prostoru. Uvođenje umetničkih koncepata u arhitektonsko projektovanje, primer inter/transdisciplinarnih timova Skofidio Diler + Renfro i Snoheta. Kombinovanje umetnosti, arhitekture, pejzažne arhitekture, brend dizajna, vizuelnih i performirajućih umetnosti u funkciji stvaranja događaja. Jedan od ciljeva je aktiviranje samostalne, autentične i kreativne pozicije studenata u zadatku.

KURIKULUM: EKSPERIMENTALNE MINIJATURE & NOVI PEJZAŽI KULTURE

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILJKOVIC_o

Aero-snimak Astronomske opservatorije u Beogradu, tada u sastavu Univerziteta, neposredno nakon otvaranja, oko 1932. | Izvor: Muzej vazduhoplovstva

STUDIO M03A – PROJEKAT – 03:
ZVEZDARA – KOMPLEKS ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tema projektnog zadatka je arhitektonska revitalizacija kompleksa Astronomske opservatorije na Zvezdari, odnosno savremena situacija u kojoj se ova lokacija nalazi: između rekonstrukcije, slobodnog razvoja novih programskih sadržaja i potpunog zaborava. Istraživanje postojećeg stanja predstavlja polaznu tačku projektantskog procesa koji je usmeren od razumevanja konkretne situacije u pravcu kreativnog delovanja na njenoj programsko-prostornoj revitalizaciji. Ideja je stvoriti prostor koji je otvoren za učešće javnosti svih uzrasta, prostor koji uzbuđuje i inspiriše, prostor koji podstiče stalnu radoznalost.

KURIKULUM: ZVEZDARA – KOMPLEKS ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJOVIC_o

MVRDV – The Why Factory

STUDIO M03A – PROJEKAT – 04:
SKC – STUDENTSKI KULTURNI CENTAR U SAVAMALI

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

U skladu sa tematskim okvirom zadatka koji je orijentisan ka kulturi, istraživanje u studiju se odnosi na identifikaciju i analizu potreba studenata Beogradskog Univerziteta za različitim načinima kulturne participacije i interakcije, kao pokretačima razvoja arhitekture i savremenog kulturnog diskursa. Fokus istraživanja je i na savremenim i alternativnim formama kulturne razmene, u kontekstu aktivnosti namenjenih studentima.

KURIKULUM: SKC – STUDENTSKI KULTURNI CENTAR U SAVAMALI

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Foto © Bojan Vasojević

STUDIO M03A – PROJEKAT – 05:
AMBASADA KULTURE

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Zadatak se odnosi na programiranje i arhitektonsko – urbanističko rešenje revitalizacije izabranog prostornog okvira, na mestu bivše Ambasade SAD, a koji predstavlja nekadašnji (i sadašnji) akcent urbanosti Beograda. Odabranu zonu treba prostorno i programski uključiti u tokove očekivanog kontinuiteta šireg opsega i intervencijom prevazići njegovu disfunkcionalnost i inferiornost u odnosu na uočene potencijale.

Programski stav je individualan i njegovo profilisanje predstavlja deo zadatka, ali svaki od njih treba da rezultuje projektom sadržaja kulture i infrasturkture, u navedenom prostoru i sa sledećim osnovnim elementima:
– prostori okrenuti javnosti
– prostori namenjeni edukaciji i istraživanju
– prostori namenjeni produkciji i stvaranju kulture (umetnosti)

KURIKULUM: AMBASADA KULTURE

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VASILJEVIC-TOMIC_o

Korona Sunca | Foto © Miloslav Druckmuller/SWNS

STUDIO M03A – PROJEKAT – 06:
OPTICON

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

‘Opticon’, u svojstvu semantičkog koncepta kojim se može označiti sredstvo, mehanizam, ili objekt (vizuelne, naučne) opservacije, problematizuje teme arhitekture-instrumenta, arhitekture-kao-prostorne funkcije/tehnologije, ili arhitekture u relaciji sa „kulturom naučnog posmatranja i objašnjenja“ prirodnih i društveno-proizvedenih pojava. Fokusiran na astrofizička i geografska istraživanja – selestijalna i terestrijalna mapiranja – postavlja pitanja njihove prostorne forme, programskog umrežavanja i hibridizacija, generičkih principa, metoda i tehnologija arhitektonskih interpretacija i reprezentacija, i pitanja savremene tipologije opservatorija i teritorije grada kao polja njihovog strateškog planiranja i aktivnosti.

KURIKULUM: OPTICON

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILETIC_o

Anne Imhof – Faust, nemački paviljon, Bijenale u Veneciji, 2017. | Foto © Nadine Fraczkowski

STUDIO M03A – PROJEKAT – 07:
CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – UŠĆE

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – UŠĆE predstavlja prostor promocije istorijskih dešavanja u umetnosti 20. veka i mesto spoznaje specifičnosti savremenih umetničkih fenomena. Preporuka je da se u kompleks Centra savremene umetnosti integriše postojeći objekat Muzeja savremene umetnosti, koji predstavlja jednu od najznačajnih građevina savremene srpske arhitekture.

Očekuje se da Centar savremene umetnosti na Novom Beogradu bude interaktivni prostor, dinamično mesto okupljanja, u kome bi se promovisali stvaranje i istraživanje.

KURIKULUM: CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – UŠĆE