UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT15.1 MASA-AT12012

STUDIO M02AT – Seminar 1

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-AT12012-01-02-STUDIO-M02AT-SEMINAR-1-CUKOVIC-IGNJATOVIC

Renzo Piano – skice za proširenje High Museum of Art, Atlanta, SAD | © Renzo Piano

STUDIO M02AT – SEMINAR 1:
NEZADRŽIVO ODRŽIVO

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Osnovni principi i tematika održivog razvoja su tokom proteklih decenija stekli svoje nezaobilazno mesto u arhitektonskoj teoriji i praksi. Cilj seminara je upoznavanje studenata sa aktuelnim teorijskim postavkama iz ove oblasti uz kritičko razmatranje praktičnih pitanja koja će i sami prepoznati kao relevantna za svoj rad na projektu M02.

Seminar je koncipiran u kontekstu zadatka i dinamike rada na studiju KLIMA KAO KONTEKST tako da studenti znanja i veštine stečene u okviru kursa neposredno primenjuju na svojim projektima na studiju.

KURIKULUM: NEZADRŽIVO ODRŽIVO

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Torre Agbar, Barselona | Foto © dr Aleksandra Krstić-Furundžić

STUDIO M02AT – SEMINAR 1:
SAVREMENE FASADE I KROVOVI

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izvođenja omotača objekata, sa akcentom na energetskoj efikasnosti. Upoznaju se potencijali novih tehnologija materijalizacije arhitektonskih objekata, od koncepta do detalja. Predmet izlaganja su unapređene tehnologije oblaganja i zastakljenja, koncepti i tehnička rešenja fasada i krovova u funkciji energetskih dobitaka (proizvodnje toplotne i električne energije), kontrole dnevnog osvetljaja i upada sunčevih zraka i ostvarenja prirodne ventilacije, odnosno korišćenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja energetskih potreba objekta i time zagađenja životne sredine.

KURIKULUM: SAVREMENE FASADE I KROVOVI