UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-A11011 Studio M01A – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Motiv iz rezervata Zasavica | Foto © dr Aleksandar Videnović

STUDIO M01A – PROJEKAT:
VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

U skladu sa Tematskim okvirom zadatka, koji apostrofira areale i prirodu kao kontekst u projektovanju celina, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih, prvenstveno edukativnih sadržaja u specijalnom rezervatu prirode i ramsarskom području, u ambijentu dominirajuće naturalnosti i promenljivosti pejzaža.

KURIKULUM: VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Umesto tematskog okvira – ključne reči: arhitektura, umetnost, edukacija, interakcija, fleksibilnost, otvorenost, transformacija.

Programski okvir_Prostori za učenje, istraživanje, komunikaciju, izlaganje, prerformans… namenjeni studentima iz oblasti scenskih, filmskih, muzičkih, primenjenih i likovnih umetnosti, kao i dodirnih interdisciplinarnih i eksperimentalnih oblasti van okvira uobičajenih umetničkih i naučnih disciplina.

Prostorni okvir – po izboru studenta.

Veština da se arhitektonskom intervencijom ponudi programski i prostorni model transformacije.

KURIKULUM: EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MILENKOVIC

Sam Dougados – crtež u pesku | Izvor

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ESTETIKA RUŠEVINA / AKVA PARK / BLOK 44 / NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Isprojektovati/preprojektovati Akva park u Bloku 44 na Novom Beogradu. Pristup projektu odrediti tako da odgovara realnoj, ali i stilskoj nedovršenosti prostorne strukture, u skladu sa zadatim tematskim i programskim potencijalom olimpijskog bazena. Prostorna intervencija se kreće u dijapazonu od diskretne rekonstrukcije pripadajućeg partera akva parka, zelenila i infrastrukture do ozbiljnijih projekcija koje podrazumevaju promenu načelne dovršenosti predmetnog lokaliteta.

„I danas, kad god se zateknemo pred ostacima arhitektonske prošlosti, radilo se o piramidama Maja u Uksmalu, ili o ruševinama stubova Selinunta, ne možemo, a da se ne osetimo dirnuti nekom iracionalnom žicom…”
Đilo Dorfles, Estetika ruševina, Metamorfoza imaginarnog u arhitekturi, 1986.

KURIKULUM: ESTETIKA RUŠEVINA / AKVA PARK / BLOK 44 / NOVI BEOGRAD

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC

Deck Two – Global City, Njujork, 2012. | Foto © Deck Two

STUDIO M01A – PROJEKAT:
INFRASTRUKTURA TREĆEG GRADA

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj zadatka je da se kroz analizu pojma i preispitivanje značenja infrastrukture grada u nastanku, kao utemeljenja budućeg života grada, pronađe razvojni model staništa na makro i mikro planu u odnosu na prostorne potencijale konteksta “Trećeg Beograda”, odnosno, nezaposednutog zahvata leve obale Dunava u zoni Velikog ratnog ostrva.

KURIKULUM: INFRASTRUKTURA TREĆEG GRADA

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Rolex Learning Center, Lozana, Švajcarska | Foto © Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A

STUDIO M01A – PROJEKAT:
PROSTORI ZA UČENJE, PEJZAŽ I LIMINALNI ORGANIZACIONI MODELI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj semestralog kursa je istraživanje odnosa arhitekture, pejzaža i graničnih organizacionih modela kroz transdisciplinarnu metodologiju rada na idejnom projektu prostora za učenje i rad.

Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City

KURIKULUM: PROSTORI ZA UČENJE, PEJZAŽ I LIMINALNI ORGANIZACIONI MODELI

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-DJURIC

BANDALOOP plesači | Foto © Krystal Harfert

STUDIO M01A – PROJEKAT:
TRANSFORMING: AKADEMIJA ZA SPORT I DIGITALNE TEHNOLOGIJE, BUL. NIKOLE TESLE, NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Projekat ima za cilj izradu arhitektonskog i urbnističkog rešenja Akademije za sport i digitalne tehnologije u prostornom kontekstu novobeogradske modernističke matrice, sa posebnim odnosom prema elementima urbane prirode. Projektom se ispituju transformacije prostora direktno generisane promenljivosti programa u različitim vremenskim intervalima. Kontekst čine: bulevarski tok, parkovsko zelenilo, blizina rečnog priobalja i blokovsko zaleđe, dok temu određuje odnos digitalnog i analognog u savremenoj kulturi, obrazovanju, poslovanju, sportu i rekreaciji.

Teslin transformator je tip električnog kola sa rezonantnim transformatorom sa vazdušnim jezgrom koji se koristi za proizvodnju viskog napona visoke frekfencije, isprva korišćen za eksperimente u proizvodnji munja, osvetljenja, fosforescencije, rendgenskih zraka, elektroterapije i bežičnog prenosa radio signala i energije.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_coil

KURIKULUM: TRANSFORMING: AKADEMIJA ZA SPORT I DIGITALNE TEHNOLOGIJE, BUL. NIKOLE TESLE, NOVI BEOGRAD

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VOJVODIC

Foto © Kevin Saint Grey

STUDIO M01A – PROJEKAT:
CENTAR ZA PROMOCIJU ARHITEKTURE

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Naglašena potreba za transferom znanja, tehnologija i inovativnih principa prisutna je i u oblasti arhitekture, kao dokumentarnom i materijalnom zapisu istorije i kulture. Centralno pitanje je kako se arhitektonski prostor, svojim različitim slojevima informacija, može tretirati izvorom i transferom znanja i postati dostupan javnosti.

KURIKULUM: CENTAR ZA PROMOCIJU ARHITEKTURE

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC

Cedric Price na naslovnoj strani časopisa Architectural Design, 1970. | Izvor

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ŠKOLA BEZ UČIONICA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne namene može da se prilagođava svojim korisnicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće korisnika u formiranju prostora? Da li mora imati učionice?

Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: ŠKOLA BEZ UČIONICA