UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente I godine MAS Arhitektura 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-AT12011 Studio 02A – AT

broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT14 MASA-AT12011

STUDIO M02AT – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-KRSTIC-FURUNDZIC

Passive-House centrala firme SOLON AG | Foto © dr Aleksandra Krstić-Furundžić

STUDIO M02AT – PROJEKAT:
ENERGETSKI I EKOLOŠKI ODRŽIV POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT (*)

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj zadatka je da studenti kroz proces projektovanja upoznaju i istražuju koncepte energetski i ekološki održivih objekata. Akcent je na funkcionalnom rešenju objekta i materijalizaciji omotača kojima se ostvaruje zadovoljavajući komfor boravka. Potencira se kreativnost u istraživanju funkcionalnih i oblikovnih performansi i tehničkih rešenja energetski efikasnih struktura koje rezultuju i avangardnim rešenjima. U tom smislu daje se važnost koncipiranju i razradi arhitektonskih detalja omotača objekta i izradi modela na različitim nivoima projekta, uz upotrebu odgovarajućih softvera.

KURIKULUM: ENERGETSKI I EKOLOŠKI ODRŽIV POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT FORMULAR: ENERGETSKI I EKOLOŠKI ODRŽIV POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT

(*) uz projekat je obavezan:
MASA-AT12012: STUDIO M02AT – SEMINAR 1: SAVREMENE FASADE I KROVOVI (Nastavnik: dr Aleksandra Krstić-Furundžić),
a preporučuje se:
MASA-AT12013: STUDIO M02AT – SEMINAR 2: BIOMIMIKRIJA (Nastavnik: Budimir Sudimac).

201516_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-CUKOVIC-IGNJATOVIC

Foto © mr Nataša Ćuković Ignjatović

STUDIO M02AT – PROJEKAT:
U NASELJU SUNCA

Nastavnik:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Blok 45, u vreme izgradnje nazvan i ”Naselje Sunca”, delom aludirajući i na Korbizjeov ”Ozareni grad” (La Ville Radieuse), i danas se prepoznaje kao specifična urbana struktura. Kroz projekat intervencije u centralnoj zoni, preispituju se morfološki, društveni i klimatski aspekti datog prostora. Težište rada je na kreativnoj primeni principa bioklimatske, zelene i energetski efikasne arhitekture u procesu projektovanja, od urbanističko-programskih postavki do materijalizacije, detalja i tehnoloških rešenja.

KURIKULUM: U NASELJU SUNCA FORMULAR: U NASELJU SUNCA