UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DANUrB-Kick-Off

Uvodna konferencija i partnerski sastanak međunarodnog projekta DANUrB+, sufinansiranog od INTERREG podunavskog programa 2014-2020., održan je na daljinu putem Microsoft TEAMS aplikacije 25-26. septembra 2020. godine i sa učesnicima iz šest podunavskih zemalja.

Prvog dana, 25. septembra 2020., okupilo se preko 70 učesnika iz partnerskih organizacija (19), organizacija strateških partnera (20) i nekoliko organizacija stejkholdera iz različitih zemalja. Uvodnu reč dao je rukovodilac projekta, dr Balint Kadar sa Univerziteta za tehnologiju i privredu u Budimpešti. Drugi dan, 26. septembar 2020., je posvećen predstavljanjem plana rada i razgovorom oko sprovođenja projekta. Dati dan je završen sastankom nadzornog odbora. Bez obzira na udaljenost, svi učesnici su podelili svoje planove i ideje kako da se projekat primeni u posebnim okolnostima.

Svi članovi tima sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu prisustvovali su uvodnoj konferenciji DANUrB+ projekta. Prof. Aleksandra Đukić i as. Branislav Antonić predstavili su dva projektna zadatka br. 3 i 4, za koja je zadužen Arhitektonski fakultet. As. Jelena Marić je bila moderator na zasednju posvećenom partnerima iz Srednjeg Podunavlja.

Nakon početne konferencije, a tokom oktobra 2020., održana su dva dodatna zajednička sastanka u manjem formatu. Prvi je bio 8. oktobra 2020. godine, i organizovan je od strane Arhitektonskog fakulteta u Beogradu u vezi sa radom na pomenutim zadacima. Članovi tima Arhitektonskog fakulteta takođe su imali aktivnu ulogu na drugom sastanku, održanom 27. oktobra 2020. godine u organizaciji Univerziteta „Jon Minku“ iz Bukurešta.


Povezani  tekstovi:
DANUrB+ (2020-2022): Arhitektonski fakultet u Beogradu učesnik novog međunarodnog projekta u okviru INTERREG podunavske prekogranične saradnje EU