UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

mas upis

IZVOD IZ INFORMATORA

 

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u drugom upisnom roku, u prvu godinu master akademskih studija:

 • Na studijski program Arhitektura, na sve module, ukupno 22 studenta koji plaćaju školarinu, i to:
  • Na modul Arhitektura se upisuje ukupno 19 studenta koji plaćaju školarinu;
  • Na modul Arhitektonske tehnologije se upisuje ukupno 3 studenta koji plaćaju školarinu;
 • Na studijski program Integralni urbanizam ukupno 24 studenta, i to 13 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.
 • Na studijski program Unutrašnja arhitektura ukupno 14 studenta, i to 3 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

 

01. TERMINSKI PLAN

 

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se od 12. oktobra 2020. zaključno sa 22. oktobrom 2020. godine u 23:59
 • Prijavljivanje se obavlja slanjem potrebne dokumentacije na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs.
  • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa rednim brojem prijave, ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama kao i rasporedom sedenja, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta arh.bg.ac.rs.

       Petak, 23.10.2020. godine do 15 sati.

 • Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške), na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs.

Petak, 23.10.2020. godine do 20 sati.

 

 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

 

 • SUBOTA, 24. OKTOBAR 2020, U 12 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA

 

 • SUBOTA, 24. OKTOBAR 2020, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

 

 • Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije pola sata pre početka prijemnog ispita.
 • Isticanje preliminarne rang liste

       PONEDELJAK, 26. OKTOBAR 2020. do 24 sata.

 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe,

UTORAK, 27. OKTOBAR 2020. od 09 do 15 sati i SREDA, 28. OKTOBAR 2020. od 09 do 12 sati u sobi 206a. U slučaju potrebe, proces predaje žalbi će se odvijati putem interneta. Precizne informacije će biti objavljene blagovremeno.

 • Uvid u radove će se održati u SREDU, 28. OKTOBRA. 2020. u terminu koji će biti naknadno objavljen.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu

SREDA, 28. OKTOBAR 2020. do 24 sata.

 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs

ČETVRTAK, 29. OKTOBAR 2020. do 24 sata.

 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu

PETAK, 30. OKTOBAR 2020. do 12 sati.

 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta arh.bg.ac.rs.

PETAK, 30. OKTOBAR 2020. do 13 sati.
Prozivka i upis kandidata PETAK 30.oktobra  od 15 sati.