UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Međunarodna studentska radionica ”Održivi i integralni urbani razvoj novobeogradskih blokova – na primeru BLOKa 45”/ ”Unblocking a sustainable future for new Belgrade blocks”

01

U periodu od 25. oktobra do 3. novembra 2019. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu biće održana međunarodna studentska radionica „Održivi i integralni urbani razvoj novobeogradskih blokova – na primeru BLOKa 45/ „Unblocking a sustainable future for new Belgrade blocks – BLOSK 45“. U radionici, koja se realizuje kao deo ERASMUS saradnje sa Fakultetom za Arhitekturu i urbanističko planiranje iz Štutgarta, učestvovaće 13 studenata Master programa Integralni urbanizam sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i 15 studenata Master programa Integrated urbanism and sustainable design sa fakulteta za Arhitekturu i urbanističko planiranje iz Štutgarta. Prostorni poligon je Blok 45, na levoj obali reke Save, na području gradske opštine Novi Beograd.

Za studente Arhitektonskog fakulteta iz Beograda radionica se organizuje kao deo redovnih studijskih aktivnosti u okviru predmeta:

– MASIU-23041-01 IPO3-01_Integralne urbane strategije – 01 (van. prof. dr Ksenija Lalović, doc.dr Ratka Čolić, asist. Jovana Bugarski, saradnik Ana Šabanović);

– MASIU-23030_Metodologija planiranja (doc. dr Danijela Milovanović Rodić, asist. Aleksandra Đorđević);

– MASIU-23020_Teorija planiranja (van. prof. dr Marija Maruna).

Kao mentori na radionici sa fakulteta iz Štutgarta učestvuju: prof.dr. Astrid Ley, Lenka Vojtová, Rainer Goutrié i Raphael Dietz.

Međunarodna radionica ima za polazište globalno definisane ciljeve održivog razvoja i otvara pitanja njihove lokalizacije. Pored ciljeva održivog razvoja (2015), UN-Habitat Nova urbana agenda (2016) i EU Urbana agenda (2016) predstavljaju međunarodne politike urbanog razvoja koje se u Srbiji sprovode kroz Nacionalnu strategiju održivog urbanog razvoja do 2030. godine (2019).