UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

0 Baner SRP

Arhitektonski fakultet u Beogradu poziva sve zainteresovane da prisustvuju ,,Otvorenom Studiju: arhitekture: Promocija nominovanih diplomskih radova’’ koji će se održati u subotu, 19. oktobra 2019. godine u Kulturnom centru Beograda, Galeriji ARTGET.

Agenda:

13.00-13.15h – Uvodna reč

13.15-13.30h – Izveštaj o radu Komisije i nominacijama

13.30-15.00h – Prezentacija nagrada i nominovanih studentskih projekata

15.00h – Koktel

OSA (Otvoreni Studio Arhitekture): Promocija nominovanih diplomskih radova je prezentacija novoformiranih profesionalaca, koji su diplomirali školske 2018/2019. godine, čiji su diplomski radovi nominovani za osam priznatih nacionalnih i međunarodnih nagrada u oblasti arhitekture i urbanizma, a za koje se očekuje da će biti odgovorni za transformaciju našeg okruženja u budućnosti. Osnovna ideja događaja je usmerena na prezentaciju najuspešniji master završnih radova kroz plenarnu diskusiju sa učešćem kritičara i prateću izložbu.

NOMINACIJE MASTER ZAVRŠNIH RADOVA ISPRED ARHITEKTONSKOG FAKULTETA 2018/2019

Arhitektonski fakultet u Beogradu duži niz godina realizuje aktivnost nominacija najuspešnijih master završnih radova za priznate nacionalne i međunarodne studentske nagrade i konkurse u cilju promocije Fakulteta i prezentacije studentskih rezultata na nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj sceni. Ove godine, Komisija za selekciju najuspešnijih završnih master radova za 2018/2019. godinu, u sastavu: arh. Dejan Miljković, redovni profesor, rukovodilac studijske celine Master završni rad; arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor, šef departmana za Arhitekturu; dr Aleksandra Stupar, v. profesor, šef departmana za Urbanizam; i dr Jelena Ivanović-Šekularac, redovni profesor, šef departmana za AT, uz tri  internacionalna člana: Lilly Kudić, Head of Architecture, London South Bank University, UK; Milica Topalović, Associate Professor ARCHITECTURE OF TERRITORY,  Architecture and Territorial Planning, Department of Architecture, ETH Zurich; i Ajla Selenić, Architecture – Design – Art,  Helsinki, Finland, donela je odluku o nominacijama za 3 nacionalne i 5 međunarodnih studentskih nagrada ispred Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Master završni projekti su realizovani u okviru četvrtog semestra programa Master akademske studije Arhitektura – II godina, Master akademske studije Unutrašnja arhitektura – II godina i Master akademske studije Integralni urbanizam – II godina.

Master završni radovi_sala 227_mentor Ivan Rašković_Foto Miloš Kostić

RIBA PRESIDENT’S MEDALS

RIBA President’s Medals su nagrade koju svake godine dodeljuje Kraljevski Britanski institut arhitekata -RIBA i predstavljaju najstarije i najprestižnije nagrade u arhitektonskom obrazovanju u svetu koje datiraju još od 1836. godine, kada je Kraljevski Britanski institut arhitekata dodelio Džordžu Godvinu(George Godwin) prvu srebrnu medalju za esej “Priroda i svojstva betona”. Trenutni format nagrada je uspostavljen 1986. godine, kada je veliki broj studentskih nagrada, stipendija i priznanja zamenjen bronzanim i srebrnim medaljama kako bi bili nagrađeni izvanredni studentski radovi u okviru verifikovanih programaRIBA part 1 i RIBA part 2, dok se od 2001. godine dodeljuje i nagrada za najbolju disertaciju.

AGALMA – KONZUMIRANJE PRAZNINE MEMORIJALA

Đorđe Đurica, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Nagli nestanak socijalističkog narativa je urušio čitav simbolički sistem kojem su, kao prostorne manifestacije, pripadali memorijali koji tako postaju praznine u prostoru, ili eventualno tragovi onog nestalog. Koncept AGALMA se definiše kao: kolektivno konzumiranje praznine memorijala. Savremeno viđenje memorijala kao praznine u prostoru produkt je fokusiranog vida čoveka i površne percepcije potrošačkog društva. Agalma deluje potiskivanjem fokusiranog vida i znači percipiranje nesvisnih slika, čulnih osećaja i mentalnih utisaka prenesinih kroz diskontinuitetne fragmente zatvorenog prostora.

1 Đorđe Đurica

NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture: Teatar Kulture | Teatar Svetlosti

Lidija Lukić, mentor: arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir projekta jeste savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, kao i uloga spektakla u određenim sferama umetnosti i ljudske interakcije. Shodno tome program projekta je višenamenski kompleks koji će sadržajima umetnosti (kulture) i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj novog gradskog epicentra. Struktura otvorena za sve vrste multimedijalne umetnosti i izraza, istraživački orijentisani prostori, kroz neograničen broj disciplina, sfera i funkcija.

2 Lidija Lukić

YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD - EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE MIES VAN DER ROHE AWARD 2020

The Young Talent Architecture Award (YTAA) organizuje Fondacija Mies van der Rohe uz podršku Kreativne Evrope(Creative Europe), kao ekstenziju nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu- Mies van der Rohe. Ova nagrada se dodeljuje u partnerstvu sa Evropskom asocijacijom za arhitektonsku edukaciju (EAAE), čiji je Arhitektonski fakultet u Beogradu formalni član i Savetom arhitekata Evrope (ACE-CAE).

BEOGRADSKI TOKOVI – PROSTOR NOVE ARHITEKTURE OPERA / BLOK 18

Sanja Petrović, mentor: arh. Goran Vojvodić, redovni profesor

Tematski okvir rada je vezan za tezu o održivoj arhitekturi koja u praksi ne postoji jer je svaka gradnja sama po sebi neekološka i podrazumeva degradaciju životne sredine. Kao četvrta dimenzija održivosti, kultura je ta koja arhitekturu čini održivom jer može biti novi pokretač razvoja grada. U skladu s tim, razvoj Novog Beograda i beogradskog priobalja je moguć kroz četvrtu dimenziju održivosti, odnosno kroz osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom kulture.

3 Sanja Petrović

ZONA (NE)PRIJATNE TIŠINE

Marko Dedić, mentor: arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Posmatrajući arhitekturu kao korelaciju prostora, prepoznajemo njen imperativ nametanja normi u kreiranju obrazaca interakcije pojedinaca sa pojedincem, pojedinaca sa prostorom kao i prostora međusobno. Tako pojam arhitekture ne odvojamo od pojma komunikacije. Pratimo podelu komunikacije koja prepoznaje nematerijalnu, semiotičku komunikaciju i materijalnu, prostornu komunikaciju. Na prostorima sučeljavanja semiotičke i prostorne komunikacije obrazuju se uslovi za povećanje afiniteta ka intelektualnom razvoju zajednice. Fokusnu temo ovog rada tako čine zone razvijene komunikacije kao pogodan prostor za obrazovanje institucija kulturnih centara.

4 Marko Dedić

INSPIRELI AWARDS 2019

Inspireli Awards je globalno studentsko takmičenje u oblasti arhitekture, urbanog dizajna, pejzažne arhitekture i unutrašnje arhitekture pod medijskim pokroviteljstvom vodeće globalne digitalne platforme ArchDaily. Osnovni cilj nagrade je omogućavanje novim talentima da ispričaju svoje arhitektonske priče i podignu svest o sopstvenom profesionalnom svetu.

Kategorija ARHITEKTURA:

TRAGANJE ZA PUTEM : CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE

Lazar Crnoglavac, mentor: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Put je čovekova potreba koji ga pomera sa jedne na nepoznatu poziciju. Centar za promociju nauke predstavlja jednu škrilju u gradskom tkivu Beograda koja je u konstantnoj transformaciji bez ikiakvih pretenzija za klasifikacijom i očuvanjem delova tog tkiva kao nešto bitno. Konstantna protočnost i dinamičnost ovog prostora predstavlja jednu konstantu u gradu u kojoj se oslikava nepermanentnost i prolazak. Nauka ima sličan karakter prolazeći kroz konstantan proces transformacije koje se oličavaju u trajanju. U samom radu je iskoriscena metafora pećine kao odstupnice sa koje možemo da posmatramo ono dinamično napolju dok se tražimo statičnost ili kao metaforu ulaska u podzemni grad – lavirint u kome su se krila sva saznanja ovoga sveta kako pišu Arapski spisi.

5 Lazar Crnoglavac

SAN LETNJE NOĆI. POZORIŠTE. PRIRODNO JEZGRO BEOGRADA: ZAVOĐENJE NON-STOP

Miloš Kapetanović, mentor: Dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Pejzaž Velikog ratnog ostrva postaje predmetom projekcije oniričke slike. Nadolazeća plima remeti orijentaciju horizonta i otvara pitanje kosmološkog poredka vremena i prostora. Veliki onirički potop je uvod u problem Velikog. Fragment pejzaža postaje scenografija. Skaliranjem klasičnih elemenata pozorišta, usložnjava se programski režim i dešava krhkost koju nije moguće do kraja iskontrolisati arhitektonskim gestom. San je više događaj nego što je arhitektonski program. Performativnost pozorišnog komada u programskoj pukotini prelazi u prostornu akrobatiku.

6 Miloš Kapetanović

FORMA VAN FORME: FEROFLUIDNOST SCENE

Jelena Zlatanović, mentor: Dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Ideja projekta ogleda se kroz promišljanje pojma forme kao morfogenetične strukture koja je neuhvatljiva u svom polju generativne deformacije. Razmatrajući arhitekturu pejzaža kao eksperimentalnu i teorijsku platformu koja prelazi u formu neposredne okoline,ona rezultira modelom ukrućenog oblika izgubljenog u fluksu, t.j fluksa u intezitetu. Kao što je svet jedan nestabilan spoj fluida,oblik je pokretljiva slaba svetlost koja se neprestano obnavlja, i ne obrazuje prema strogo određenim, stalnim i opšte shvatljivim datostima, već rađa različite vrste geometrije, unutar sam geometrije.

7 Jelena Zlatanović

AFTERŠOK / TRAUMA U GRADU / URBANA TRAUMA

Ivana Novaković, mentor: arh. Milan Vujović, redovni profesor

Odnos traume i arhitekture kao relacionog sistema traži da bude definisan kroz stručni narativ koji preispituje svoje mogućnosti i pretenduje da prevaziđe traumatske događaje u društvenoj i istorijskoj stvarnosti. Uvođenjem pojma Afteršok-a kao metafore za post-traumatsko stanje, ne predstavlja vreme nakon događaja, već simbolizuje budućnost kao projektovanu arenu, predstavljajući traumu trenutkom potencijala kroz koji se sadašnjost može preoblikovati. Interpretacija teme trebalo bi da objasni fenomen traume u gradu i na koji način biva procesuirana od strane korisnika urbanog prostora.

8 Ivana Novaković

Kategorija URBANO PLANIRANJE

IDENTITET MALIH GRADOVA SRBIJE: PLANIRANJE I UREĐIVANJE PROSTORA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U SELU BRALJINA

Marina Georgijević, mentor: Dr Jelena Živković, vanredni profesor

Veliki broj ruralnih naselja u Srbiji se poslednjih godina sve više suočava sa problemom napuštenosti, što se dešava i sa selom Braljina u opštini Ćićevac. Braljina je autentično srednjevekovno srpsko selo specifičnog identiteta, bogato prirodnim i kulturnim, graditeljskim nasleđem. Fundamentalni cilj ovog projekta je razvoj ruralnog turizma u seoskom ambijentu, uz aktiviranje lokalne zajednice i isticanje potencijala ovih područja kroz uređenje prostora i uvođenje novih programa. Zbog toga, ovaj projekat svojim konceptom predviđa veći broj povezanih i smislenih intervencija u otvorenim i zatvorenim javnim prostorima, u kojima bi se formirala nova čvorna mesta sa raznolikim sadržajima.

9 Marina Georgijević

OSNIVANJE ISTRAŽIVAČKIH CENTARA U CILJU REVITALIZACIJE RURALNIH NASELJA I POKRETANJA LOKALNOG RAZVOJA NA PRIMERU OPŠTINE ĆIĆEVAC

Ana Dodić, mentor: Dr Jelena Živković, vanredni profesor

Cilj projekta je revitalizacija, povezivanje i razvoj postojećih prirodnih i izgrađenih celina regeneracijom prostora i uvođenjem novih sadržaja i aktivnosti. Prostorni obuhvat projekta predstavlja selo Trubarevo, koje se nalazi na jugu opštine Ćićevac. Sa svim svojim kvalitetima i raznolikostima terena i prirodnih sadržaja, Trubarevo ima veliki potencijal za razvoj različitih sadržaja i aktivnosti. Kombinacijom prostornih jedinica formira se kompleks u kome nastavni centar smešten u postojećem objektu osnovne škole u Trubarevu predstavlja centralni objekat, dok se kombinovanjem postojećih i uvođenjem novih sadržaja formiraju se zone namene. Njihovom raznovrsnošću i preklapanjima život u naselju dobija na kvalitetu i otvaraju se nove mogućnosti za razvoj.

Print

NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE DIPLOMSKE RADOVE 2019

Nagrada Privredne komore Beograda za najbolje diplomske radove se sprovodi u cilju podsticanja mladih stručnjaka i naučnih radnika da za diplomske/završne, master, magistarske i doktorske radove biraju teme od značaja za razvoj privrede Beograda. Nagrada se dodeljuje od 1968. godine, dok je nagrada za dizajnerska i tehnička dostignuća ustanovljena nekoliko godina kasnije.

TURISTIČKO – SAOBRAĆAJNI KOMPLEKS OVČAR BANJA / OVČARSKO – KABLARSKA KLISURA

Aleksandar Majstorović, mentor: Dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Kompleks u Ovčar banji je čvorište na kome se ukrštaju svi kopneni, vodeni i vazdušni putevi u Ovčarsko – Kablarskoj klisuri. Kompleks naleže na planinarske staze Kablara, pešački most koji spaja masive, prugu Požega-Čačak, stari put za Čačak, magistralni put, Zapadnu Moravu i novoprojektovano polazište žičare koje kompleks povezuje sa autoputem A2 na isključenju Pakovraće i poletištem paraglajdera na vrhu Ovčara. U okviru kompleksa se nalaze objekti železničke stanice, žičare, kominukacijsko čvorište, ugostiteljsko – komercijalni centri, smeštajni objekti i informativno-prezentacioni centri. Kompleks je preplet svih navedenih vidova saobraćaja tako koncipiran da ne narušava prirodno i stvoreno okruženje, prihvati i usmeri posetioce, dopuni turističku ponudu, formira novi centar i težište na kompletnom predelu izuzetnih odlika Ovlarsko – Kablarske, klisure kao dobru koje je pod zaštitom države I reda.

11 Aleksandar Majstorović

NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA STVARALAŠTVO MLADIH

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata, odnosno za samostalni rad učenika ili studenata koji predstavljaju doprinos u određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti naročito ističe.

ONIRONAUTIKA

Mladen Maslovar, mentor: Dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Ako je pozorište slika iz sna, i ako je po Šekspiru Pozorište više od realnosti, onda je san arhitektonski projekat. U snu, uostalom kao i u realnosti, važe sva pravila konstrukcije jednog sveta, samo što su sva ta pravila malo izmenjena. Zbog toga, ova teza o onironautici, kao istraživanje nanizanih slika iz snova (u noći najdužeg dana) počiva na analizi i sintezi dubine tog kadra. U njoj je snoviđenje tehnika poniranja, a arhitektonski projekat trajektorija koja se iscrtava na tom putu. Pozorište na otvorenom zamišljeno je kao trag po kojem je moguće preći na „drugu stranu“ bez jasne ideje o odlasku ili povratku. Formalni elementi arhitekture imaju za cilj da podrže jasnu strukturu prostornog kadra (atmosfere) u kojem se šekspirovski san letnje noći odvija danas. Prirodno jezgro Beograda podloga je za „paranje“ slike Atine Vilijama Lintona iz 1825. godine. Razgradnja, morfogeneza i anamorfoza koriste se za konstrukciju okvira, odnosno rama za sliku.

12 Mladen Maslovar

NAGRADA FONDACIJE SESTRE BULAJIĆ

Nagrada Fondacije sestre Bulajić raspisuje se svake godine za po dva najbolja odbranjena diplomska rada na osnovnim studijama Arhitektonskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu.

Dezire Tilinger, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Subotica, grad iz 14. veka, ima dugu urbanističku tradiciju i mnoge sačuvane mape, planove, karte i vedute koje svedoče tom razvoju. Međutim, trenutna zgrada urbanističkog zavoda u Subotici ne poseduje ništa što svedoči o značaju te institucije. Neadekvatnost se ogleda u dotrajalosti objekta koji ne može da isprati nove planerske i urbanističke tendencije koje se oslanjaju na digitalizaciju i kolaboraciju. Mesto intervencije je nedovršeni potez između starog centra grada i modernističkog višeporodičnog naselja Prozivke, čime se aktivira plan sa početka prošlog veka i konačno završava jedna urbanistička epoha, a zgradom novog zavoda počinje druga. Bogdanović u svom delu Urbs & Logos piše: “Grad, taj artefakt, iz početka alatka kao i druge … počeo se pretvarati u „alatku“ viđenja i razumevanja sveta, u sredstvo intelekcije.” Ako je to istina, onda je urbanistički zavod njegov mozak.

za dijagram za cad

ISKUSTVO METALA CENTAR HAPTIČNE UMETNOSTI I SPEKTAKLA : S A R T I D

Danica Pavićević, mentor: arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Stari industrijski kompleks železare Sartid u Smederevu predstavlja temu završnog master rada, koja kroz projektantski proces rekompozicije, adaptacije i prenamene postaje Novi (epi)centar od lokalnog i regionalnog značaja. U pogledu programa, naglasak je stavljen na kulturu i kulturne sadržaje, pored drugih funkcija koje ovaj prostor smešta. Novi centar osmišljen je kao mesto specijalnih senzacija i spektakla svakodnevnog življenja, koji onima koji u njemu borave omogućava multisenzorno iskustvo sveta. Prepoznavanjem zatečenih elemenata, uočavanjem veza izmedju njih i sistema u kojem funkcionišu je napravljena selekcija istih. Projektantski proces je podrazumevao dekompoziciju elemenata, a zatim njihovu ponovnu rekompoziciju uz ostvarivanje novih veza i odnosa i logike prostora svojstvenog Novom centru i novoj nameni. Ideja je bila doneti nešto novo u prostor stare železare, što neće negirati postojeće, već ga naglasiti i unaprediti, čime je ostvarena fizička i programska slojevitost projekta.

14 Danica Pavićević

TAMAYOUZ INTERNATIONAL AWARD 2020 FOR GRADUATION PROJECTS

Tamayouz International Award for Graduation Projects je globalni konkurs za diplomske projekte u oblasti arhitekture, urbanog dizajna, urbanog planiranja, arhitektonskih tehnologija i pejzažnog dizajna. Nagrada je aktuelna na internacionalnom nivou od 2012. godine, razvijajući se od nacionalne do globalno priznate nagrade, prvenstveno zbog kredibiliteta kritičara – počevši od Zahe Hadid koja je učešćem u radu žirija 2012. godine doprinela globalnom brendiranju nagrade. Nagrade se dodeljuju za pojedinačne diplomske projekte, za najbolju školu arhitekture i najboljeg mentora.

POTROŠAČKA UTOPIJA FORMALNA I FUNKCIONALNA PRENAGLAŠENOST OBEĆANE SREĆE

Anamarija Mrđanovački, mentor: arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Ovaj rad bavi se proučavanjem uloge arhitekture obećane sreće u savremenom potrošačkom društvu, istraživanjem manifestovanja arhitekture luksuza u kulturno- istorijskom kontekstu današnjice i potvrđivanjem fenomena hedonizma kao jednog od savremenih konzumerističkih težnji- putem pojma spektakla u arhitekturi. Problematizacija teme zasniva se na formiranju arhitektonskih i ambijentalnih celina koje se javljaju kao reprezentacije i simboli konzumerističkih ideologija- simuliranje potrošačke utopije kroz arhitekturu.

15 Anamarija Mrđanovački

KADRIRANJE SPOMENIKA

Katarina Dimitrijević, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Ideja projekta je zasnovana na pronalaženju i primeni razvojnog principa građenja grupne forme u slučaju spomen parka Popina. Prostorna postavka projekta se nadovezuje na spomenik kao kontinualni nastavak niza elemenata spomenika koji sačinjavaju grupnu formu. Na lokaciji je prepoznata ideja kadriranja samog spomnika kroz spomenik i kao takva je poslužila za prostorni razvoj projekta. Brdo prekoputa Popine, koje ona i kadrira, poslužilo je kao lokacija za prosorno-programsku reakciju na spomenik. U prostornom smislu težište projekta predstavlja kontinualni linijski prostor koji probija brdo i kadrira Popinu, što predstavlja noseću ideju projekta – pogled na Popinu iz novog ugla. Iz ovog prostora se pristupa ostalim sadržajima. Program projekta je istraživačka stanica sa vizitorskim centrom koji su smešteni u pet celina – oblikovnih segmenata koji po pravcu osovine projekta grade nastavak grupne forme.

16 Katarina Dimitrijević

MEMORIJAL: INTERAKTIVNI PEJZAŽ

Milica Živković, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Novokomponovani pejzaž se može definisati kao prostor interakcije. Takođe i dati mogućnost subjektivnog iskustva, doživljaja i korišćenja prostora. Pejzaž se definisao kao forma koja bi pružila mogućnost korišćenja prostora kao prostor koji ne ograničava, koji je slobodan. Prostor koji se može definisati kroz igru, a svojim oblikovanjem definiše svoju namenu.Pejzaž koji se definiše kroz kretanje i vizure nadovezujući se na spomenik Popina kao polazište. Produžavajući obuhvat prostora spomenika pejzaž bi davao novo iskustvo prostora kroz konstantno kretanje i razvijanje prostora. Oblikovanje samog objekta je proisteklo iz topografije terena zamišljen kao interektivni pejzaž kako bi se sam objekat utopio sa kontekstom u kome se nalazi.

17 Milica Živković

PROTETIČKA ESTETIKA ARHIVA: ARHITEKTURA POSTPEJZAŽA

Đorđe Bulajić, mentor: arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Promenljiv format filmskog grada današnjice, dovodi do raskola u razumevanju filmskog grada kao arhitektonskog koncepta i arhitektonskog programa. Filmski grad kao arhitektonski program, pod uticajem tehnologije, a i samog razvoja filma kao masovnog medija, gubi svoju prepoznatljivu arhitektonsku formu i funkciju. Tehnološka ekspanzija alata, pomoću kojih se film snima, stvorila je potpuno novu radnu ekologiju, koja ne zahteva prostorne karakteristike do sada poznatog filmskog grada. Sa tim u vezi, novi filmski grad preusmerava svoju funkciju u odnosu na tehnološke fenomene današnjice. Savremeni filmski grad, se više ne bavi pitanjem stvaranja ili snimanja filma, već se bavi problematikom arhiviranja filma i njegovog sadržaja.

18 Đorđe Bulajić

NOVA TEKTONIKA: NARODNA UNIVERZITETSKA KNJIŽNICA II

Tijana Mačkić, mentor: arh. Borislav Petrović, redovni profesor

Predmet i straživanja je zasnovan na problematici projektovanja savremene biblioteke kao i utemeljenja nove tipologije objekata koji služe za konzervaciju kulturnog nasleđa u celini. Rad se referiše na arhitektonsko – istorijski kontekst – rimski grad – Emona, na čijim temeljima se nalazi Ljubljana, doprinos arhitekte Jože Plečnika, kao i nasleđe iz perioda socijalizma, kao i kulturno – istorijski kontekst, odnosno na probleme arhiviranja kroz analogne i digitalne formate i arhitektonske manifestacije. U tom okviru ispituje se problematika medija – prostora visoke kulture u kontekstu savremene tehnologije i njegov uticaj na formiranje novog miljea, odnosno ispitivanje konteksta objekata kulturnog karaktera u Ljubljana u kojima je prepoznat uskodefinisan arhitektonski izraz, kroz iterativan razvoj.

19 Tijana Mačkić

MEJKERSPEJS / MAKERSPACE

Danijela Urukalo, mentor: dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Makerspace je izrastao iz maker kulture − pokreta posvećenog zanatstvu i pojedinačnoj proizvodnji nasuprot masovnoj produkciji i potrošnji. Suštinu mejkerspejs koncepta čini mogućnost da učesnici radionica i projekata mogu da izrađuju samostalno, uz pomoć edukatora ili drugih učesnika, digitalne i fizičke predmete u javnom prostoru deleći ponuđenu opremu, sredstva i materijale. Jedan od ključnih momenata je taj da se na raspolaganje stavljaju tehnička oprema i pomagala velike materijalne vrednosti koje pojedinci najčešće nisu u mogućnosti da sami nabave. Ne manje važni su nadahnjujuća, istraživačka atmosfera, saradnja, otkrića i znanja do kojih polaznici radionica dolaze baveći se kreativnim aktivnostima.

20 Danijela Urukalo

ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST: CARIČIN GRAD – ZAŠTITNA KONSTRUKCIJA IZNAD BAZILIKE SA TRANSEPTOM

Marta Adamović, mentor: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor

Tematski okvir zadatka se odnosi na projektovanje zaštitne konstrukcije iznad aheoloških ostataka Bazilike sa transeptom, najvažnijim sakralnim zdanjem Caričinog grada u doba cara Justinijana I, kao i projektovanje zaštitne konstrukcije iznad Termi, javnim kupatilom nalik antičkom, zajedno pozicioniranih u Donjem gradu. Projektantski pristup zastupa stav isticanja kulturnog i istorijskog bogatstva arheološkog lokaliteta, te predstavljanja funksionalne i morfološke strukture i hijerarhije prostora po principu konstrasta. Konstrast je proizašao iz pitanja na koji način oblikovanje zaštitne konstrukcije utiče na arheološki lokalitet sa aspekta morfologije forme, kao i na to da li je legitimna promena identiteta arheološkog nalazišta uvođenjem nove arhitekture. Kontrast se ogleda u primeni novih tehnologija građenja, primeni inovativnih materijala i korišćenju nekonvencionalnih formi.

21 Marta Adamović

VISLA – MULTIFUNKCIONALNI NEBODER

Filip Janićijević, mentor: dr Budimir Sudimac, vanredni profesor

Projektom nebodera na obali reke Visle istražuju se aerodinamički principi organskih formi elemenata direktno nastalih kao odgovor na fenomen: vetar, u svrsi kreiranja uspešnijeg aerodinamikog odnosa izučavanog fenomena i objekata visoke spratnosti – nebodera. Prepoznati konstruktivni principi elemenata korišćeni su u aeroRemodelizaciji bazične, tipske forme visokih objekata, preciznije u remodelizaciji spoljnog omotača – Opne. Pored značajnog uticaja na aero-karakteristike objekta, uticaj prirodnih elemenata znatan je i u estetskim aspektima.

22 Filip Janićijević

GOOGLE CENTAR

Tina Ostojić, mentor: dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor

Novoprojektovani kompleks je u funkciji poslovanja, edukacije i rekreacije, kao i komercijalnog sadržaja. Formira “čvorište” iz kog polaze pomenute funkcije i predstavlja bazu koje ih povezuje zajedničkim aktivnostima. U samom centru ugrađen je atrijum kroz više etaža i pristup sa svake u njega. Postoje dva ulaza u zgradu, od kojih je jedan rezervisan samo za zaposlene i u toj zoni se nalazi poslovanje. Spona u vidu rekreativnih i komercijalnih sadržaja je u sredini, a na suprotnom kraju edukacija.

23 Tina Ostojić

KONSTRUISANJE PRAZNINE: ESTETIKA SLUČAJNOG

Marko Riboškić, mentor: dr Milena Kordić, docent

U radu se razmatra proces arhitektonskog projektovanja koji se fokusira na transformaciju praznina u program, a dok se razvija osećaj programa. U tom smislu, rad sugeriše da takva transformacija praznina ima potencijal da integriše unutrašnje i spoljašnje prostore. Ključni element je definisanje arhitektonskih preduslova koji nameću korisniku da zauzme koautorstvo sopstvenog javnog prostora. Odnos između je ono što će upoznati nove prostorne dimenzije sa dinamičnom koegzistencijom različitih aktivnosti zasnovanih na poziciji struktura, sa naglaskom na neprogramiranu i ljudsku maštu tog prostora.

24 Marko Riboškić

Dezire Tilinger, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

AGALMA – KONZUMIRANJE PRAZNINE MEMORIJALA

Đorđe Đurica, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Nominacija za najboljeg mentora u okviru nagrade Tamayouz International Award :

arh. Ivan Rašković, redovni profesor

UNIATA ’20 WORLD'S BEST GRADUATION PROJECTS EVER CREATED

UnIATA je globalni arhitektonski izazov bijenalnog karaktera sa fokusom na diplomske akademske projekte koji ilustruju novu generaciju najboljih svetskih arhitekata, urbanista i pejzažnih arhitekata i pružaju uvid u trenutne trendove u arhitektonskom obrazovanju širom sveta. Nagrada se dodeljuje za najbolje master projekte i najbolje škole arhitekture koje nominovani diplomci i njihovi mentori predstavljaju kao tim.

ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST: CARIČIN GRAD – ZAŠTITNA KONSTRUKCIJA IZNAD BAZILIKE SA TRANSEPTOM

Marta Adamović, mentor: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor

MEJKERSPEJS / MAKERSPACE

Danijela Urukalo, mentor: dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

SPOMENIK : KRAJOLIK : GRADOLIK NOVI URBANISTIČKI ZAVOD – SUBOTICA

Dezire Tilinger, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor

PROTETIČKA ESTETIKA ARHIVA: ARHITEKTURA POSTPEJZAŽA

Đorđe Bulajić, mentor: arh. Milan Đurić, vanredni profesor

ONIRONAUTIKA

Mladen Maslovar, mentor: Dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture: Teatar Kulture | Teatar Svetlosti

Lidija Lukić, mentor: arh. Dejan Miljković, redovni profesor

AGALMA – KONZUMIRANJE PRAZNINE MEMORIJALA

Đorđe Đurica, mentor: arh. Ivan Rašković, redovni profesor