UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS 800X600

Preliminarne rang liste za upis:

MAS 2019 –  Arhitektura

MAS 2019 – Integralni urbanizam

MAS 2019 – Unutrašnja arhitektura

Nakon naknadne kontrole unetih podataka u preliminarnu rang listu MAS-Arhitektura, konstatovana je greška u prenosu poena za portfolio za sledeće kandidate:

Redni broj prijave 90, Selena Markićević, preneto 14 umesto 20

Redni broj prijave 160, Bojan Ćirović, preneto 20 umesto 17.

Greška je ispravljena tako da objavljujemo ispravljeni preliminarnu rang listu MAS-Arhitektura.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2018/19. objavljene su u MAS INFORMATORU 2019:

INFORMATOR: Master akademske studije 2019/20.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se 16. i 17. septembra 2019. godine.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:

Utorak, 17.09.2019. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške),

Sreda, 18.09.2019.od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta

ČETVRTAK, 19. SEPTEMBAR 2019. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • ČETVRTAK, 19. SEPTEMBAR 2019. GODINE, U 9 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  • ČETVRTAK, 19. SEPTEMBAR 2019. GODINE, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Isticanje preliminarne rang liste:

NEDELJA, 22. SEPTEMBAR 2019. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: ponedeljak, 23. septembar 2019. od 09 do 15 sati i utorak, 24. septembar 2019. od 09 do 12 sati u sobi 206a.

Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:

utorak, 24. septembar 2019. do 22 sata.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:

sreda, 25. septembar 2019. od 09 do 20 sati u sobi 206a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:

četvrtak, 26. septembar 2019. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:

četvrtak, 26. septembar 2019. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • petak, 27. septembar 2019. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
  • subota, 28. septembar 2019. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 27. i 28. septembra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • nedelja 29. septembar 2019. godine u 10 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

UPIS 2019