UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gostujuće predavanje: “Izlaganje grada: urbane mogućnosti koje proizilaze iz ponovnog čitanja mesta” – Marija Hadžisotiriu (Maria Hadjisoteriou)

Maria-Hadjisoteriou_Canopy-Process

University-of-Nicosia_logo

Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju Marije Hadžisotiriu (Maria Hadjisoteriou), vanredne profesorke na Departmanu za arhitekturu, u Školi humanističkih i društvenih nauka (Department of Architecture, School of Humanities and Social Sciences), Univerziteta u Nikoziji, Kipar koje će se održati u četvrtak 21.03.2019. godine u 16.00 časova, u sali 254 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, pod naslovom:

Izlaganje grada: urbane mogućnosti koje proizilaze iz ponovnog čitanja mesta
“Zajedno u Moutalosu”, Pafos’17 organizovanje uličnog događaja.

Curating the city: Urban Opportunities arising from Re-Reading the Site
“Coming together in Mouttalos” ,Pafos’17 curating street event.

Četvrtak, 21.03.2019.
16:00 sati
, sala 254
Univerzitet u Beogradu
 – Arhitektonski fakultet
Bul. Kralja Aleksandra 73/II


Apstrakt:
Predavanje je fokusirano na akademska istraživanja realizovana od strane nastavnika i studenata Studio 6: Prilagodljive Strategije_Vremenska Sinergija sa Departmana za Arhitekturu, Univerziteta u Nikoziji. Projekat je iniciran mapiranjem prostora susedstva Mutalos u Pafosu, nekada naseljenog zajednicom kiparskih Turaka, čime je omogućeno novo čitanje lokacije. Fokus je pomeren sa izgrađene infrastrukture na ‘mekše’ kontekstualne mreže, otkrivajući višestruke složene odnose kontekstualnih međuzavisnosti i autonomija.

Ova studija je pružila autoritativniju i raznovrsniju viziju susedstva, u kojoj istraživač preuzima ulogu kustosa javnog prostora, inicirajući male javne intervencije i okupljajući lokalnu zajednicu i umetnike. Finalni rezultat ove studija slučaja predstavlja jedan ulični događaj “Zajedno u Mutalosu” koji je bio deo programa Kulturne Prestonice Evrope Pafos’17 u septembru 2017. godine.

Maria-Hadjisoteriou_profile_photo

Biografija
Marija Hadžisotiriu je vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu Univerziteta u Nikoziji. Doplomu arhitekte stekla je na Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu u Atini, Grčka, a master iz arhitektonskih konstrukcija i tehnologija stekla je na Mie Univerzitetu u Japanu, kao Monbušo stipendista. Marijin glavni istraživački fokus je ‘istraživanje kroz dizajn’. Paralelno sa svojim akademskim angažmanom, ona radi i kao projektant od 1995. godine. Marija je dobila brojne nagrade na domaćim i međunarodnim arhitektonskim konkursima, među kojima se izdvajaju: druga nagrada na Europan 9 za Stera projekat; prva nagrada za Kalinikion Gradsku većnicu i Muzej Atienu; kao i nagrađeni urbanistički projkat razvoja istorijskog centra Agia Fila. Njen trenutni istraživački interes uključuje: mapiranje kao metodologiju dizajna, pitanja percepcije sa fokusom na nematerijalne kvalitete u arhitekturi i društvena održivost u urbanom kontekstu.

https://inb2instudio.com/