UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: “Arhitektura standarda – Novi Beograd – Blok 22-23 – Banjica” – Prof. Aleksandar Stjepanović

Block_23_Stjepanovic_WOLFGANG THALER 2012_opt

Božidar Janković / Branislav Karadžić / Aleksandar Stjepanović: Blok 23, Novi Beograd | Foto: © Wolfgang Thaler 2012

Prof. Aleksandar Stjepanović, profesor u penziji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, održaće predavanje o svojoj stambenoj arhitekturi na poziv grupe studenata i nastavnika sa Arhitektonskog fakulteta iz Lucerna (Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Institut für Architektur)

Arhitektura standarda – Novi Beograd – Blok 22-23 – Banjica
Prof. Aleksandar Stjepanović

ponedeljak. 11.02.2019. od 18:30-19:30
Amfiteatar

Profesor Stjepanović je jedan od autora sa najvećim projektantskim opusom stambene arhitekture, a njegove realizacije obeležile su vreme izgradnje stambenih naselja u duhu Beogradske škole stanovanja. Modernost i stilske karakteristike njegove arhitekture su neprolazni dokument savremenosti za arhitekate, fotografe i kritičare.

Predavanje je otvoreno za javnost.

Dobrodošli!


Refleksije-2016_Stjepanovic_portret

Biografija:
Stjepanović, Aleksandar (1931, Beograd). Po sticanju diplome Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1957, zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada. Godine 1963, približno u doba značajnih uspeha na arhitektonskim konkursima u Beogradu i Zagrebu, postao je asistent na matičnom fakultetu. Habilitirao je 1972, a svoje radove verifikovao 1977, dok je redovni profesor Univerziteta u Beogradu postao 1988. godine. U tom zvanju vršio je dužnost dekana od 1983. do 1987. i prodekana od 1977. 1979. godine. Bio je predsednik Društva arhitekata Beograda (od 1995) i Saveza arhitekata Srbije, član redakcije časopisa “Arhitektura-Urbanizam”. Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, enterijernom arhitekturom i publicistikom.

Njegov opus broji preko 80 projekata, od čega je više od trećine realizovano. Na predlog kolega, prethodnih dobitnika najvećeg priznanja Saveza arhitekata Srbije, dobio je Veliku nagradu za arhitekturu 1992. godine. Takođe je nosilac dve Oktobarske nagrade grada Beograda (1975. i 1978), republičke nagrade dnevnog lista “Borba” (1975), nagrade ULUPUDS-a (1993), kao i Glavne nagrade (1975) i specijalnog priznanja Salona arhitekture (1993). Bio je član inicijativnog osnivačkog odbora Akademije arhitekture Srbije (1995).

1971_Banjica6_BozidarJankovic_Stjepanovic_opt

Aleksandar Stjepanović / Slobodan Drinjaković / Branislav Karadžić: Naseljnj Banjica, Beograd | Foto: © Ana Filipović 2017