UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2

Predmet:
OASA-12080 – Geometrija oblika 2
IASA-12080 – Geometrija oblika 2

1. U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI, NASTAVA IZ PREDMETA GEOMETRIJA OBLIKA 2 POČINJE U UTORAK odn. PETAK 19.02.2019. ODN. 22.02.2019. GODINE, SAGLASNO DOLENAVEDENIM INFORMACIJAMA.

2. STUDENTI GENERACIJE 2018., u školskoj 2018/2019. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 2 po kurikulumu važećem za školsku 2018/2019. godinu (obavezno pročitati Kurikulum – postavljen na veb-stranici predmeta, kao i detaljniji Protokol rada na predmetu – postavljen na studentskom veb-portalu)

NASTAVA IZ PREDMETA (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • utorkom, od 18.00-21.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti OASA (trogodišnjeg studijskog programa) – sa brojevima indeksa od 11001/2018 do 11150/2018), i
  • petkom, od 18.00-21.00 sat, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (preostali studenti OASA generacije 2018 i svi studenti IASA generacije 2018. (petogodišnjeg studijskog programa)).

SVI STUDENTI GENERACIJE 2018. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

STUDENTI PONOVCI iz predmeta Geometrija oblika 2, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog shodno terminskom planu definisanom Kurikulumom/Protokolom rada na predmetu).

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2 imaju OBAVEZU da se prijave Kabinetu radi evidentiranja tekućeg statusa: u sredu 20.02.2019. godine u 10.00 sati ili u sredu 27.02.2018. godine u 18.00 sati (u terminu redovnih konsultacija). Prijavljivanje se vrši popunjavanjem tabele koja će biti blagovremeno postavljena na oglasnu tablu predmeta.

RADNA SVESKA ZA SVAKO PREDAVANJE/VEŽBANJE dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se ona odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz kabineta