UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt “DANUrB”: Izložba “Jačanje kulturnog identiteta na području Dunava” – Centar za kulturu Smederevo

2018_DANUrB_Smederevo_pozivnica

Izložba “Jačanje kulturnog identiteta na području Dunava” na primeru Grada Smedereva rezultat je rada studenata II godine master programa Integralni urbanizam, uz mentorstvo profesora i saradnika sa Departmana za urbanizam Arhitektonskog fakulteta. Studentske master teze, master projekti i master završni radovi za školsku 2017/18. godinu urađeni su u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Gradom Smederevom, kao i pod okriljem DANUrB projekta preko INTERREG Danube EU programa. Predmet rada na ovim predmetima obuhvatio je teme kulturnog identiteta, urbanog razvoja i brendiranja grada. Poligon za izradu integralnih urbanih projekata je područje Grada Smedereva, a razvojni okvir planska dokumenta na lokalnom, nacionalnom i nadnacionalnom nivou.

Otvaranje izložbe je u utorak, 25. septembra 2018. godine u 18h u glavnom holu Centra za kulturu Smederevo.

POKROVITELJ IZLOŽBE:
Grad Smederevo

ORGANIZATORI IZLOŽBE:
Grad Smederevo
Vladislava Živanović Ristović, Glavni urbanista grada Smedereva
Ivan Nišlić, Grad Smederevo
Centar za Kulturu Smederevo
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski Fakultet
• Mentori: v.prof. dr Aleksandra Đukić, v.prof. dr Ksenija Lalović, v.prof. dr Uroš Radosavljević, v.prof. dr Biserka Mitrović, doc. dr Ratka Čolić, doc. dr Danijela Milovanović Rodić
• Saradnici: as. Aleksandra Đorđević, as. Jovana Bugarski, as. Branislav Antonić, sar. Tamara Vuković, sar. Božena Stojić

DANUrB projekat – DANube Urban Brand je izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz INTERREG Danube program prekogranične saradnje.

Više o DANUrB projektu:
DANUrB – INTERREG Danube programme: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
DANUrB – Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand

Interreg_DANUrB_logo