UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Guanaguato_at_night_By_Tomas_Castelazo_opt

Guanaguato At Night By Tomas Castelazo [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons

Vlada Republike Meksika objavila je konkurs za stipendiranje stranaca u 2019. godini (Mexican Government Scholarship Program for International Students). Tekst konkursa je objavljen u odeljku „Stipendije i kursevi akademske saradnje“ sekcije „Akcije i programi“ na jedinstvenom Vladinom portalu na sledećoj adresi: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785.

Sve prijave srpskih državljanja moraju biti obavljene elektronski, putem Sistema za upravljanje akademskom saradnjom (Sistema de Gestión de Cooperación Académica – SIGCA) na adresi: https://sigca.sre.gob.mx/login. Zbog toga je neophodno da kandidati prilože dokumentaciju po uputstvima sistema i u skladu sa navedenim u Konkursu za 2019. godinu.

Sistem SIGCA će biti otvoren do 28. septembra 2018. godine, kako bi zainteresovani mogli da pošalju svoje prijave. Rezultati će biti obajvljeni od 5. decembra 2018. godine.

Stipendije se nude samo u oblastima i za institucije koje su izričito navedene u Konkursu za 2019. godinu.

Elektronske prijave koje ne ispunjavaju sve potrebne uslove iz konkursa neće biti uključene u proces selekcije.

Za 2019. godinu, u okviru bilateralnog plana sa Srbijom, nude se 2 stipendije: 2 nove stipendije (2 dostupne od marta 2019. godine).

U vezi sa prijavama za COLMEX, FLACSO i Iberoamerički Univerzitet (UIA) definitivan prijem na studije uslovljen je ispunjavanjem različitih procesa koje sprovode te institucije.

Kontakt osoba u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Sektora za međunarodnu saradnju je Ljubica Dimitrijević: stamlj@rect.bg.ac.rs.

2018 Mexican Government Scholarship Program for International Students