UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Foto © Pametni grad

Master akademske studije Arhitektura – I godina,
Master akademske studije Integralni urbanizam – I godina,
Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture – IV godina:
MASA-12040-04, MASIU-12050-04, IASA-48040-04 – Izborni predmet 2 – Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog redizajna

Radionica “Sinergije u Njegoševoj” – prva radionica na Arhitektonskom fakultetu

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom, Šumarskim fakultetom-Pejzažna arhitektura, Gradskom upravom Grada Beograda, NVO Pametni grad, započeo je realizaciju prve radionice u ciklusu radionica „Sinergije u Njegoševoj“. Prva radionica je održana u subotu, 31. marta 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu.

Radionica ima za cilj da studentima ukaže na važnost koncepta integralnog/holističkog pristupa u održivom razvoju urbanističkog planiranja i projektovanja, kroz saradnju studenata arhitekture, saobraćaja i pejzažne arhitekture na izradi idejnog rešenja transformacije Njegoševe ulice u Beogradu, uz pomoć pristupa Simbiocity. Program traje 4 meseca i sastoji se od 5 radionica. Radionice obuhvataju kombinaciju prezentacija (teoretski deo), obilazak gradskog prostora, diskusiju i grupni rad.

Na radionici je učestvovalo i 11 studenata Master akademskih studija na Arhitektonskom fakultetu, sa predmeta Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog redizajna, pod rukovodstvom van. prof. dr Aleksandre Đukić, saradnik: as. Branislav Antonić.

2018_Synergies-in-Njegoseva_02

2018_Synergies-in-Njegoseva_01

2018_Synergies-in-Njegoseva_05

Foto © Pametni grad