UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu

UB_fasada

UB_novi-logo-CIR

UNIVERZITET U BEOGRADU

K O N K U R S  
za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta. (http://www.bg.ac.rs/)

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2018. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi – nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta odgovornoj osobi na fakultetu: dr Ani Nikezić, Prodekanu za nauku (ana.nikezic@arh.bg.ac.rs)

Dokument: PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU

UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd
Studentski trg 1