UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studenti prezentovali strategiju integralnog urbanog razvoja u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor

Studenti na prezentaciji Strategije integralnog urbanog razvoja 11.01.2018. – Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Užice

Prezentacija

Predmet:
MASIU-12050-09: Strategija integralnog urbanog razvoja 2016/17

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Studenti prezentovali strategiju integralnog urbanog razvoja trase stare pruge od Užica do Vrutaka u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor u Užicu

Arhitektonski fakultet podstiče napore koji se odvijaju kroz partnerstvo sa lokalnim zajednicama i različitim institucijama kako bi približio nastavu savremenoj problematici upravljanja urbanim razvojem. Nakon tri godine realizacije predmeta Strategija integralnog urbanog razvoja, koji vodi docent dr Ratka Čolić, studenti prve godine Master programa Arhitektura su prikazali svoj rad predstavnicima lokalnih institucija. Katarina Đurić, Aleksandra Bjelić, Boško Milovanović i Veljko Divac su u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor u Užicu uspešno prezentovali Strategiju integralnog urbanog razvoja trase stare pruge od Užica do Vrutaka.

Prezentacija_Strategije_integralnog_urbanog_razvoja_11012018_01_opt

Predstavnci Regionalne razvojne agencije Zlatibor na prezentaciji studentskog rada

Prezentacija_Strategije_integralnog_urbanog_razvoja_11012018_02_opt

Gosp. Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agenciji Zlatibor sa saradnicima, u razgovoru sa studentima.

Ratka_Colic_Slavko_Lukic

S leva na desno: dr Ratka Čolić, docent i gosp. Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agenciji Zlatibor.

Prezentacija je održana 11. januara 2018. godine u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor. Skupu su prisustvovali predstavnici ove institucije, a otvorio ga je direktor Slavko Lukić. Studenti su prikazali svoj rad – politike kao okvir razvoja, kako vide probleme, koji su neiskorišćeni potencijali, šta čini viziju razvoja, koji su strateški ciljevi i mere, predlozi prioritetnih projekata za realizaciju, kao i mogući izvori finansiranja.

Nakon prezentacije, predstavnici agencije su imali komentare na studentske predloge projektnih ideja: “Stari grad”, “Hidroelektrana”, “Froteks”, “Staparska gradina”, “Železničke stanice” i dr. Takođe, predstavnici su objašnjavali projekte koje realizuju, ali i za koje su aplicirali za sredstva. U pitanju su projekti koji se uglavnom implementiraju kroz prekograničnu saradnju Srbije sa Bosnom i Crnom Gorom, ali i ostali, koje agencija uspešno sprovodi. Štampanu i elektronsku verziju Strategije studenti su ostavili Regionalnoj razvojnoj agenciji. Takođe, iskazana je spremnost za dalju saradnju u pripremi razvojnih projekata.

Prezentacija_Strategije_integralnog_urbanog_razvoja_11012018_05_opt

Prezentacija_Strategije_integralnog_urbanog_razvoja_11012018_06_opt

Prezentacija_Strategije_integralnog_urbanog_razvoja_11012018_04_opt

Mapa – studentska prezentacija Strategije integralnog urbanog razvoja trase stare pruge od Užica do Vrutaka.

Prezentacija_Strategije_integralnog_urbanog_razvoja_11012018_03_opt

Vizija – studentska prezentacija Strategije integralnog urbanog razvoja trase stare pruge od Užica do Vrutaka.