UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: idejno rešenje Spomen-obeležja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja

Konkurs_Spomen-obeležje_Trebinje

Kameni most, rijeka Trebišnjica | Trebinje, Republika Srpska (BiH)

Međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja
Spomen-obilježja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja

Iz raspisa

1. Raspisivač, investitor i sprovodilac konkursa:
Udruženje boraca jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinih žrtava II svjetskog rata, njihovih potomaka i poštovalaca.

2. Terminski plan:
• Datum raspisivanja konkursa: 29.11.2017. godine
• Rok za postavljanje pitanja: 15.12.2017. godine
• Rok za javno dostavljanje odgovora: 25.12.2017. godine
• Rok za dostavljanje radova: 20.02.2018. godine do 12:00 časova
• Rok za objavljivanje rezultata žiriranja Konkursa: 10.03.2018. godine

3. Karakter Konkursa:
• Prema učesnicima i raspisu konkurs je međunarodni;
• Po vrsti konkurs je otvoreni, javni;
• Prema zadatku konkurs je idejni;
• Po obliku konkurs je jednostepeni;
• Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni;
• Jezik konkursa je srpski i engleski.

4. Predmet konkursa:
Izrada idejnog rješenja Spomen-obilježja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja, i predstavljanje morfološkog, materijalnog i pejsažnog koncepta uređenja predmetnog prostora.

5. Zadatak konkursa:
Prikupljanje konkursnih radova i izbor idejnog rješenja Spomen-obilježja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja, koji bi trebalo da svojim konceptualnim i estetskim vrijednostima, to jeste korišćenjem morfoloških, skulpturalnih, plastičnih, simboličkih i materijalnih elemenata, kao i prilagođavanjem u postojeći urbanističko-arhitektonsko ambijentalni kontekst, iskaže dostojanstvenu zahvalnost, te trajno utemelji sjećanje na stradale borce jugoslovenske vojske u otadžbini i nevine žrtve II svjetskog rata sa područja Trebinja.

6. Cilj konkursa:
Svrha i cilj konkursa jeste izrada idejnog rješenja Spomen-obilježja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja (u daljem tekstu predmetni prostor), te da se, između više predloženih rješenja, odabere najkvalitetnije, kojim se obezbjeđuje zajednički interes i afirmacija umetnosti, struke i namjere raspisivača, što će definisati i osnovne umjetničke, urbanističke i arhitektonske postavke koncepta uređenja i izgradnje predmetnog prostora. Nagrađeni i otkupljeni konkursni radovi će biti osnov za izradu glavne urbanističke i projektne dokumentacije predmetnog prostora. Konkursom se uspostavljaju osnovni principi za formiranje projektantskog okvira sa ciljem kasnije izrade glavnog arhitektonsko‐urbanističkog projekta uređenja lokacije koja je predmet ovog Konkursa.

Cilj konkursa je da izdvoji rješenje koje na najbolji način odgovara potrebama neposredne lokacije, njenog okruženja i namjere raspisivača.

7. Kontakt osobe:
Milan Putica, tel: +387 65 954 442; e-mail: puticamilan@gmail.com
Kontakt elektronska pošta: konkurs.ubjvo@gmail.com – sa naznakom „Za Konkurs“.

8. Zahtjevi i preporuke
Zahtjevi i preporuke za oblikovnim, materijalnim, simboličkim i estetskim kvalitetima spomen-obilježja, kao i prostorni koncept predmetnog spomen-obilježja i pripadajućeg prostora u odnosu na urbani kontekst, koji bi trebalo da budu ispunjeni Konkursnim rješenjima, dati su u Smjernicama i preporukama za izradu rješenja. (https://www.trebinje.rs.ba/medjunarodni-konkurs-za-izradu-idejnog-rjesenja-spomen-obiljezjapoginulim-borcima-jugoslovenske-vojske-u-otadzbini-i-nevinim-zrtvama-ii-svjetskog-rata-sa-podrucja-trebinja/)

Konkurs_Spomen-obeležje_Trebinje_01

Prostorna intervencija odvija se u okviru postojeće kružne zelene aleje oivičene Kamenim mostom, dijelom Ulice Cara Dušana koji se sa mosta odvaja u pravcu hotela Leotar i lijeve obale rijeke Trebišnjice.

13. Pravo učestvovanja:
13.1. Na Konkurs za izradu idejnog rješenja Spomen-kompleksa i izradu prostorno pejsažnog uređenja predmetnog prostora, pravo učestvovanja imaju sva fizička lica (pojedinci ili koautorske grupe), koji posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, likovnih umjetnosti, primenjenih umjetnosti, dizajna, kao i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkursa, a koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:
a) umjetnici koji su realizovali najmanje 3 (tri) umetnička dela ili skulpture u javnom prostoru;
b) umjetnici sa završenom likovnom akademijom, akademijom primanjenih umetnosti, politehničkom umetničkom kademijom, akademijom dizajna i slično;
c) arhitekte sa završenim arhitektonskim fakultetom;
d) studenti arhitektonskih, umetničkih, primenjenih umetničkih i dizajn studija.

13.2. Višečlani koautorski radni tim mora imati naznačenu osobu, Predstavnika tima, zaduženog za komunikaciju i zastupanje radne grupe.

13.3. U svrhu ispunjenja uslova iz tačke 13.1., fizička lica učesnici konkursa obavezno treba da dostave:
a) ako ispunjavaju uslov iz stava 13.1.a. treba da dostave dokaz u vidu ovjerene kopije potvrde od nadležne institucije o realizaciji umetničkog dela u javnom prostoru.
b) ako ispunjavaju uslov iz preostalih stavova, tačke 13.1.b-d, treba, u konkursnom elaboratu, dostave dokaz u vidu kopije diploma pomenutih fakulteta (likovne akademije, akademije primenjenih umjetnosti, politehničke akademije, arhitekture, pejsažne arhitekture i studija dizajna) autora ili autorskog tima,
c) ili potvrde o studiranju naznačenih fakulteta ili akademija.

13.4. U svrhu ispunjenja uslova iz tačke 13., pravna lica učesnici konkursa obavezno treba da dostave izvod iz registra nadležne državne institucije, ili rješenje o upisu u sudski registar ili dugi adekvatan dokument kojim učesnik konkursa nedvosmisleno dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkursa.

14. Konkursna komisija – žiri:
Predsednik žirija:
prof. dr Vladan Đokić

Članovi žirija:
• Dražen Čučković
• Đorđe Odavić
• dr Vladimir Parežanin
• Slađana Prcović
• Otac Dražen Tupanjanin

15. Nagrade:
Ukoliko do utvrđenog roka za dostavu konkursnih radova bude dostavljeno najmanje 5 (pet) konkursnih radova koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će pristupiti njihovom ocjenjivanju.

Odlukom Komisije dodijeliće se nagrade u sledećem iznosu:
• I nagrada u iznosu od 5.000,00 KM
• II nagrada u iznosu od 2.000,00 KM
• III nagrada u iznosu od 1.000,00 KM

Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).

Nagrada se dodjeljuje u bruto iznosu, a ujedno predstavlja i naknadu za otkup nagrađenog prvoplasiranog rada u kojem su sadržani svi porezi na autorsko djelo i ostala eventualna davanja, odnosno otkup autorskih prava od autora, a na osnovu ugovora o autorskom djelu.

Komisija zadržava pravo da od autora prvoplasiranog konkursnog rada, a prije izrade glavnog projekta, zahtijeva eventualne korekcije konkursnog rada zarad usaglašavanja sa preporukama nadležnih urbanističkih službi.

Raspisivač konkursa nije u obavezi da vraća konkursne radove učesnicima konkursa čiji radovi nisu nagrađeni, a autori svoje radove mogu preuzeti lično u roku od 15 dana od datuma obavještenja o rezultatima konkursa.

. . . . . . . .

Ispred Udruženja
Dražen Čučković, predsjednik udruženja
Udruženje boraca jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinih žrtava II svjetskog rata, njihovih potomaka i poštovalaca


Celokupan Raspis konkursa, fotografije i neophodna dokumenta za Međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja Spomen-obilježja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja možete naći na ovoj adresi:
https://www.trebinje.rs.ba/medjunarodni-konkurs-za-izradu-idejnog-rjesenja-spomen-obiljezjapoginulim-borcima-jugoslovenske-vojske-u-otadzbini-i-nevinim-zrtvama-ii-svjetskog-rata-sa-podrucja-trebinja/