UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201718_reklama-MAS_800x600

Opšti uslovi iz MAS Informatora 2017

Obaveštavamo kandidate zainteresovane za studije master akademskih studija da Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu Master akademskih studija 2017/18:

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu master akademskih studija:

Na studijski program Arhitektura, na sve module, ukupno 176 studenata, od kojih 118 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 58 studenata koji plaćaju školarinu, i to:

 • Na modul Arhitektura se upisuje ukupno 112 studenata i to 75 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 37 studenata koji plaćaju školarinu;
 • Na modul Urbanizam se upisuje ukupno 16 studenata i to 11 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 studenata koji plaćaju školarinu;
 • Na modul Arhitektonske tehnologije se upisuje ukupno 32 studenta i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu;
 • Na modul Arhitektonsko konstrukterstvo se upisuje ukupno 16 studenata i to 11 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 5 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Integralni urbanizam ukupno 32 studenta, i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Unutrašnja arhitektura ukupno 32 studenta, i to 21 student koji se finansira iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis i plaća školarinu.

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalne manjine, koja su primenom Programa afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta na master akademske studije se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, ukoliko se za takav program izjasne, a do 1% na budžetsku kvotu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din. Uplatom naknade kandidati stiču pravo konkurisanja na jedan, ili više studijskih programa. Za svaki studijski program, kandidat popunjava poseban prijavni list.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe, kojima je za upis predviđeno polaganje prijemnog ispita, stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa na više konačnih rang lista ili na svim, ima pravo da bira na koji će se studijski program ili modul upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj konačnoj rang listi. Kandidat će izbor modula ili studijskog programa izvršiti prilikom upisa na studijske programe. Kandidat može upisati više studijskih programa, ali samo na jednom može biti u statusu studenta finansiranog iz budžeta.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Drugi upisni rok
Ukoliko na nekom od studijskih programa bude slobodnih mesta, na predlog fakulteta Senat će odobriti drugi upisni rok za upis na ovaj nivo studija.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se 09. i 10. septembra 2017. godine.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:
Nedelja, 10. septembar 2017. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške),
Ponedeljak, 11. septembar 2017. od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta
UTORAK, 12. SEPTEMBAR 2017. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

 • UTORAK, 12. SEPTEMBAR 2017. GODINE, U 9 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
 • UTORAK, 12. SEPTEMBAR 2017. GODINE, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Termini za intervjue sa kandidatima za master akademske studije – arhitektura i master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, biće objavljeni naknadno.

Isticanje preliminarne rang liste
NEDELJA, 17. SEPTEMBAR 2017. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe,
ponedeljak, 18. septembar 2017. od 09 do 15 sati i utorak, 19. septembar 2017. od 09 do 12 sati u sobi 215a.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
utorak, 19. septembar 2017. do 20 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe,
sreda, 20. septembar 2017. od 09 do 20 sati u sobi 215a.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu
četvrtak, 21. septembar 2017. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:
četvrtak, 21. septembar 2017. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

 • petak, 22. septembar 2017. godine u 09 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
 • subota, 23. septembar 2017. godine u 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
 • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 23. i 24. septembra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • ponedeljak 25. septembar 2017. godine u 10 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2017/18. objavljene su u MAS INFORMATORU 2017:

INFORMATOR: Master askademske studije 2017/18.