UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

U subotu, 08. jula 2017. godine u 19h u KC Magacin će biti otvorena internacionalna grupna izložba u okviru projekta Veliko ratno ostrvo: Puste fikcije. Projekat se bavi pitanjem arhitektonskih i urbanih fenomena u kontekstu istraživačkog rada i modela istraživačkog pisanja.

Termin fikcija se u ovom kontekstu interpretira na dva načina: kao akcija koja nema zadovoljavajuće reperkusije po realitet (drugim rečima, potencijalno detrimentalna fantazija) i, sa druge strane, kao pozitivni, utopijski projekat. Takođe, u kontekstu arhitektonskog istraživanja, fikcija, kao istraživačko sredstvo, pretpostavlja korišćenje literarnih formi u službi otkrivanja, građenja novih formi znanja, kao i preispitivanja standardnih modela akademskog pisanja.

Inspirisan diskursom u srpskoj javnosti koji je izgrađen u poslednje tri godine u kontekstu projekta Beograd na vodi, ovaj projekat okuplja jedan broj internacionalnih univerzitetskih predavača i umetnika koji razmatraju navedene teme fikcije kroz koncept ostrva. Ako uzmemo za početnu poziciju činjenicu da je jedan od aspekata kritike projekta Beograd na vodi upravo pitanje njegove insularnosti, tj. nedovoljnog prilagođavanja urbanom i istorijskom kontekstu savskog amfiteatra, i pozicioniramo fenomen Velikog ratnog ostrva (prirodne teritorije koja se opirala aproprijaciji za građevinski materijal pri izgradnji Novog Beograda) kao njegovu alternativnu, utopijsku lokaciju (Morova Utopia je upravo ostrvo), mi dobijamo sliku o konceptualnom okviru koji je zadat učesnicima.


Povezani tekstovi:
Radionica: Kakav nam kulturni centar treba? – Slučaj KC Magacin
Konferencija: Nove ideje za stare zgrade
Izložba u galeriji Kolektiv: Savremeni Otisci – FABRIXel
Izložba: Poetika kutija – Mathias Klotz


Učesnici ove izložbe, i knjige koja će biti njen ishod kako na engleskom tako i u prevodu na srpski, produkuju seriju vizuelno-tekstualnih eseja – nekih više teoretski orijentisanih, nekih prevashodno literarnih – koji se bave globalnim primerima ostrva i insularnosti koji nisu direktno vezani za Beograd i, kao takvi, obezbeđuju materijal za razmišljanje u našim lokalnim okvirima.

Učestvuju: Ronnen BenArie, André Bideau, Simone Brott, Nic Clear, Hélène Frichot, Kim Gurney, Catharina Gabrielsson, Katharine Harrison, Lee Hassall, Carl Lavery, Chris L. Smith, Neil Spiller, Jill Stoner, Vesna Trobec, Nicolas Whybrow, Tamir Zadok.

Koncept projekta i kustoski pristup: Marko Jobst
Konsultant i ko-kustos: Marijana Cvetković
Dizajn kataloga: Katarina Vukoman

0