UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Jelena Brajković, mast.inž.arh.

12/05/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Novomedijska arhitektura – modaliteti upotrebe novih medija u arhitektonskoj praksi” Jelene Brajković, mast.inž.arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: ”Novomedijska arhitektura – modaliteti upotrebe novih medija u arhitektonskoj praksi” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: ”Novomedijska arhitektura – modaliteti upotrebe novih medija u arhitektonskoj praksi”