UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Štutgart iz Nemačke

Evropski program ERASMUS+ KA1 – projekti razmene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih institucija

ERASMUS+ KA1 projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmena uspostavljenim u ranijim fazama programa Evropske unije.

Universitat_Stuttgart_logo

Poziv za prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Štutgart (Universität Stuttgart) iz Nemačke

U okviru programa Erasmus+, KA1, Univerzitet u Beogradu potpisao je Inter-institucionalni sporazum sa Univerzitetom Štutgart iz Nemačke 485-6606/1-16. Za akademsku 2017/18, odnosno za jesenji semestar, planirano je ukupno 3 mobilnosti studenata master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Master Arhitektura i Master Integralni Urbanizam. Period boravka je 6 meseci – od oktobra 2017. do 28. februara 2018. godine, odnosno tokom 3. semestra master studija.

Proces selekcije obavlja se posredstvom onlajn platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet u Štutgartu, odnosno rukovodioci studijskih programa putem intervjua sa odabranim kandidatima koji će biti organizovani na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Važni datumi

  • Rok za registraciju putem MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) platforme: 30.03.2017. godine;
  • Intervju sa kandidatima na Arhitektonskom fakultetu: između 3. i 5.04.2017. (kandidati koji uđu u uži izbor će biti direktno obavešteni o rasporedu intervjua);
  • Krajnja selekcija studenata i obaveštenje o realizaciji mobilnosti: do kraja aprila 2017. godine;
  • Sprovođenje studentske mobilnosti: u jesenjem semestru školske 2017/18 godine.

Universitat_Stuttgart_board

Studijski programi

Opšti uslov za sve kandidate: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša.

U ponudi su sledeći studijski programi:

Informaciju o rasporedu nastave za 2017/18 godinu mogu se naći na sledećem linku: http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/studierende/practical/university/academical_calendar/index.en.html

Opšte informacije o Fakultetu za arhitekturu i urbano planiranje Univerziteta u Štutgartu možete naći ovde: http://www.architektur.uni-stuttgart.de/home/

MOBION-izgled-portala_opt

MOBION platforma

Neophodna dokumentacija

Svaki student je dužan da se registruje na MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) platformi u delu naznačenom za ovaj sporazum.

Neophodna dokumentacija za onlajn registraciju putem Mobion platforme:

1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu);

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu);

3. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu;

VAŽNO:
Popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i Prodekana za nastavu se skenira i prilaže uz online prijavu (3 primerka) – 1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz online prijavu).

a) Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti za program Arhitektur und Stadtplanung (samo na nemačkom jeziku) preuzmite u ovom dokumentu:

Uputstvo za popunjavanje ugovora – Arhitektur und Stadtplanung

b) Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti za program Integrated Urbanism and Sustainable Design (na engleskom jeziku) preuzmite u ovom dokumentu:

Uputstvo za popunjavanje ugovora – Integrated Urbanism and Sustainable Design

4. Recommendation Letter (pismo preporuke jednog ili više profesora sa matičnog fakulteta – pisano na engleskom jeziku);

5. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku, maksimum 500 reči):
–    naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani;
–    razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa;
–    očekivanja od izabranog studijskog programa;
–    zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu;
–    veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta.

6. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu);

7. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika – u okviru ovog sporazuma se očekuje nivo B1 nemačkog jezika i/ili B2 engleskog jezika koji se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: TESTDAF/ ZD/ ÖSD (nemački jezik) i IELTS/ TOEFL/ CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik); skeniran dokument se prilaže uz onlajn aplikaciju);

8. Copy of Passport (skeniran pasoš);

9. CV (na engleskom jeziku);

10. FOTO.

11. Portfolio (maksimalno 3 rada rađena tokom studija – ukupno 15 strana A4 formata za sva tri rada) – veličina fajla do 2MB, PDF format – radovi mogu, ali ne moraju, biti različitog karaktera: arhitektonski/urbanistički projekat, konceptualno rešenje/strategija razvoja, pisani rad (pisani rad može biti predstavljen samo kroz formu apstrakta) – prilaže se u delu aplikacije *other relevant document*.


Za proceduru potpisivanja Learning Agreement-a i sva dodatna pitanja možete se obratiti:
Ružici Pavlić, koordinatorki za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.