UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Modelovanje ponašanja arhitektonskih objekata usled potresa od miniranja na površinskim kopovima”,

u utorak 05.07.2016. godine u 14.30 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.