UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Ruska avangarda i moderna arhitektura u Srbiji – XX vek – dr Vanja Panić

2016_Ruska-avangarda-u-Beogradu_m

Pozivamo Vas na predavanje:

Ruska avangarda i moderna arhitektura u Srbiji – XX vek
Uticaji i refleksije,
dr Vanja Panić,
sreda, 24. februar 2016. u 18.00h,
Muzej 25. maj, Beograd

U okviru pratećih programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu dr Vanja Panić sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu će održati predavanje Ruska avangarda i moderna arhitektura u Srbiji – XX vek – uticaji i refleksije u sredu, 24. februara 2016. godine u 18.00 časova.

Kako su u procesu uvođenja ideja i principa Moderne i umetničkih avangardi na arhitekturu uticali prelomni događaji u savremenom kulturnom diskursu treće decenije XX veka kao što su pojava Zenitizma i avangardnih časopisa, prve izložbe avangardne i savremene umetnosti i arhitekture, saradnja i prisustvo čehoslovačke i ruske umetničke scene, formiranje GAMP-a, pod uticajem istovremenih tokova evropske Moderne, na primer, CIAM-a, funkcionalizma sa posebnim akcentom na rusku avangardu i konstruktivizam.

Arhitektura Moderne postaje sve važniji činilac u osavremenjivanju društva, postavljanju novih prostornih, funkcionalnih i oblikovnih standarda, i formiranju umetničkog i arhitektonskog identiteta urbanih sredina.

Snaga modernističkih ideja i savremenost projekata srpskih i jugoslovenskih modernista u refleksiji ruske avangarde prikazani su na karakterističnim arhitektonskim konkursima i projektima, ali i na realizacijama javnih objekata, uključiće srpsku Modernu u opštu evropsku sliku savremene umetnosti i arhitekture XX veka.

Program se održava u bioskopskoj sali Muzeja 25. maj u okviru kompleksa Muzeja istorije Jugoslavije.

Nakon programa posetioci mogu da obiđu sve aktuelne izložbe pošto će Muzej od 23. do 28. februara 2016. biti otvoren do 21 čas.

Film sa izložbe “Ruska avangarda u Beogradu” – Muzej istorije Jugoslavije, 23.12.2015-28.02.2016.

Vreme i mesto

/Sreda, 24. februar 2016./
/18.00 časova/
/Muzej 25. maj, Botićeva 6, Beograd/

1925-1927_GBBarkhin_Izvestiya

G. Barhin – Zgrada izdavačke kuće “Izvestija” u Moskvi. 1925-1927.

Branislav-Kojic_Palata-Vreme

B. Kojić – Palata “Vreme”, Trg Nikole Pašića 7, Beograd, 1937.
8