UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

riba_moj_portfolio

Poštovani nastavnici i studenti,

U skladu sa prethodnim obaveštenjima i propisanim zahtevima RIBA akreditacije, koja je prvenstveno zasnovana na uvidu u studentske portfolije, za studente osnovnih i master studija organizovana je obavezna radionica “Moj portfolio”.

Takođe, podsećamo vas da prema STATUTU ARHITEKTONSKOG FAKULTETA¹ svi studenti imaju obavezu da izrade kompletan portfolio za svaku godinu studija i čuvaju takve portfolije do završetka studijskog programa.

Cilj radionice je upoznavanje studenata sa načinom i propozicijama za formiranje portfolija² za potrebe RIBA akreditacije. Rezultat radionice je studentski portfolio sa elaboratima svih položenih predmeta iz zimskog semestra.

Radionica će biti organizovana po godinama studija u sledećim terminima:

Osnovne studije:
1. godina – nema radionicu
2. godina – 21.04.2015. u okviru SP2 studija
3. godina – 20.04.2015. u okviru SP4 studija

Master studije:
1. godina – 20.04.2015. u okviru M6 studija
2. godina – 17.04.2015. u okviru M9 studija

Radionicu vode predmetni nastavnici na pomenutim predmetima.

Radionica je obavezna za sve studente. Studenti su u obavezi da na radionicu donesu kompletirane elaborate pojedinačnih predmeta (kurikulum, elaborat, zapisnik) iz zimskog semestra složene u fascikle prema uputstvu datom u Prilogu 1 na kraju ovog dokumenta.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike na ostalim predmetima da posete radionicu u predviđenim terminima u cilju što uspešnijeg kompletiranja elaborata za pojedinačne predmete.

Takođe, molimo nastavnike da organizuju vraćanje elaborata iz predhodnog zimskog semestra, kako bi radionica bila uspešno realizovana.
Zahvaljujemo se na na dosadašnjoj saradnji.

S poštovanjem,
Komisija za RIBA akreditaciju

¹ Prema članu 76. u stavu 3. iza tačke 5. o IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
² Za potrebe RIBA akreditacije portfolio je mapa u kojoj se nalaze elaborati pojedinačnih predmeta.

PRILOG 1: UPUTSTVO ZA FORMIRANJE PORTFOLIJA
Moj_portfolio_RIBA