UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje (dopunjeno)

Studijska celina:
Istorija moderne

Predmet:
OASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma
IASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Obaveštavaju se studenti prve godine Osnovnih akademskih studija da je predaja prvog kolokvijuma u terminu predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, u petak, 27. marta 2015, u 10.00h, u amfiteatru AF.

Uputstvo za izradu kolokvijuma, objavljeno je na stranici predmeta, na Akademskoj mreži Srbije (http://elearning.rcub.bg.ac.rs), pod linkom: Praktikum i uputstvo za 1. kolokvijum.

Važne napomene: Nije obavezno da se kolokvijum lično preda. Pre predaje kolokvijuma, proveriti da li je list propisno potpisan. Kolokvijume ne treba slati elektronskom poštom. Uslove predaje kolokvijuma van zakazanog termina 27. marta 2015, reguliše Statut AF.

Iz kabineta 232