UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izveštaj sa konferencije

Prva međunarodna naučna konferencija Places and Technologies 2014, održana je na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 3. i 4. aprila 2014. godine. Naučni skup je organizovan od strane Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i Profesionalnog udruženja Urbana laboratorija, sa učešćem Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Konferenciju su otvorili Dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić, pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Ivica Radović, predsednik Inženjerske komore Srbije gospodin Milovan Glavonjić i direktorka konferencije prof. dr Eva Vaništa Lazarević.

Organizacioni odbor konferencije, pored direktora konferencije, činile su prof. dr Aleksandra Kristić, v. prof. dr Aleksandra Đukić i izvršni koordinator konferencije, dr Milena Vukmirović, naučni saradnik. Pored glavnih organizatora skupa i članova Organizacionog odbora, preko pojedinaca, članstvom u Naučnom odboru i u okrivu Regionalne dekanske radionice, učešće u radu konferencije uzelo je još 26 naučnih organizacija iz zemlje i inostranstva.

PT-Conference-2014_thumb3_o
PLACES AND TECHNOLOGIES 2014, Arhitektonski fakultet u Beogradu ❘ Foto:

Konferencija je održana sa zapaženim uspehom, kako po pitanju organizacije, tako i po pitanju kvaliteta pristiglih i prezentovanih radova. Na skup je pristiglo 132 naučna rada iz Evrope što predstavlja izuzetan uspeh. Autori su bili osim domaćih profesora i naučnika najviše iz regiona, a i iz Holandije, Velike Britanije, Austrije, Italije, Turske, Grčke, Albanije, Bugarske, Rumunije.

Teme su se odnosile na primenu tehnologija 21. veka i njihov uticaj na prostore u kojima živimo – od javnih prostora, preko smart house, urbane regeneracije i revitalizacije kao održive metode, jer ne koriste novi prostor, upotrebe novih kulturnih obrazaca, korišćenja zelenila u kreiranju novih održivih prostora, blue green strategy i drugih srodnih tema sagledanih iz nekoliko aspekata.

Konferenciji su prisustvovali i stučnjaci iz prakse i specijalni gosti, kao što su poznata dizajnerska grupa iz Pariza, autori najnovijih virtuelnih muzeja, tim arheologa koji se bave virtuelnim mapama u Srbiji i ugledni profesori.

Međunarodna naučna konferencija “Places and Technologies” 2014.
PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 konferencija u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu ❘ Foto:

Zbornik radova sa konferencije Places and Technologies 2014: Keeping up with Technologies to Improve Places objavljen je u vidu digitalne publikacije, koja je na prenosnoj memoriji dostavljena učesnicima skupa, a koji je nakon održavanja skupa objavljen na zvaničnoj veb stranici konferencije (http://placesandtechnologies.eu/about.html) sa slobodnim pristupim.

Na ovaj način omogućili smo široj naučnoj i stručnoj publici uvid u prezentovane radove. Pored navedenog, veb sajt će nastaviti sa funckionisanjem i na njemu će se blagovremeno pojavljivati novi sadržaji koji se odnose kako na prethodna, tako i na buduća dešavanja.

Čitava konferencija bila je i medijski pokrivena kroz učešće Direktorke konferencije i članica Organizacionog odbora na televizijama sa nacionalnom frekvencijom („Kontekst 21“ RTS, „Radim-gradim“ Studio B i Televizija PINK), čime je i šira javnost upoznata sa dešavanjem. Medijsku podršku su obezbedili i sami organizatori konferencije, a sadržaj u vidu video i foto zapisa je objavljen na veb sajtu u odeljku Media Coverage.

Međunarodna naučna konferencija “Places and Technologies” 2014.
PLACES AND TECHNOLOGIES 2014, URBANLAB katalog ❘ Foto:

Konferenciju će propratiti i dve svetske publikacije, tematski zbornik u izdanju Cambridge Scholars Publishing, a drugu visoko profilisani časopis izuzetnog ugleda “Energy and Buildings” kao specijalno izdanje namenjeno samo najboljim radovima sa ove konferencije.

Predviđa se da se tema konferencije uspostavi kontinuirano, te nastavlja i narednih godina, prema potrebama i procenama, na svake dve godine. U periodu između dve konferencije, planirano je organizovanje i realizacija letnjih škola, koje bi se bavile konkretnim temama koje pokriva oblast Mesta i tehnologije.

Moguća je saradnja sa drugim naučnim institucijama iz regiona (Ljubljana, Zagreb, Sarajevo i Tirana) u organizaciji sličnih manifestacija na temu Mesta i tehnologije, kao i prezentacija događaja u evropskim i svetskim okvirima.

Konferencija je nedavno prezentovana na Forumu EuropeanLab u Lionu, gde je postignut zapažen uspeh i napravljeni kontakti sa potencijalnim učesnicima sledeće konferencije.

Međunarodna naučna konferencija “Places and Technologies” 2014.
PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 konferencija: dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dr Aleksandra Đukić i dr Vladan Đokić ❘ Foto:

Fotografije sa konferencije “Places and Technologies” 2014. možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 PROMO

https://www.youtube.com/watch?v=TRAButUJ7sY
1