UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente Kursa M8.3 – Izborni predmet 3 – Osvetljenje u arhitekturi

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Seminarski rad iz izbornog predmeta i seminara Kurs M8.3. – Izborni predmet 3 – Osvetljenje u arhitekturi predaje se u ponedeljak, 03. februara 2014. godine u 11.30h u kabinetu 304.
Uz seminarski rad predati sve neophodne priloge koji čine sadržaj portfolija, a koji su dati na sajtu fakulteta pod predmetom Osvetljenje u arhitekturi.