UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pixabay_laptop_opt

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj doneo je Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu ovog proleća. Kodeks je stupio na snagu i odnosi se na sve članove naučne zajednice čiji se naučnoistraživački rad, inovaciona delatnosti ili umetničko stvaralaštvo finansiraju iz javnih fondova Republike Srbije predviđenih za ove namene.

Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu objavljen je na stranici Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj (http://www.mpn.gov.rs/tela-i-komisije/), a Univerzitet u Beogradu ga je objavio na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji, među relevantnim propisima (http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Molimo nastavnike, istraživače i saradnike da se upoznaju sa ovim kodeksom, kao i sa propisima našeg Univerziteta koji se odnose na ostvarivanje i unapređenje etičkih standarda.