UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘Sava Knežević’

  • Izbor u zvanje asistenta: Sava Knežević, dipl. lik. umet.

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/01/2019
    Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Sava Knežević, diplomirani slikar likovnih umetnosti izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.